Levitace – fotografická montáž

14070202_32_after

Daník má svou hlavu, a když se rozhodl, že se nechá vyfotografovat jako jeho bráška, tedy levitující nad zemí, bylo potřeba neváhat a dokud jeho zájem trval připravit rychle scénu a výbavu pro fotografování. Našel jsem tedy volné místo v obývacím pokoji, nainstaloval zábleskové světlo a pořídil několik fotografií. K závěru fotografování Daník souhlasil, že se nechá zvěčnit i se svým tatínkem. Na této jejich společné fotografii popíši postup tvorby fotografie s levitací.

Nafocené fotografie, tedy scénu s portrétem a poté scénu zcela prázdnou, jsem vyvolal v Lightroomu a načetl je jako vrstvy do Photoshopu. Při fotografování jsem použil stativ, ale i tak byly fotografie navzájem trochu pohnuté. Nejspíš jsem si mezi pořízením snímků do stativu trochu drknul. To naštěstí není pro Photoshop žádný velký problém. V panelu Layers (Vrstvy) jsem obě vrstvy označil

14070202_03_Photoshop_panel_Layers

a zvolil jsem příkaz Auto-Align Layers (Automatické zarovnání vrstev) v menu Edit.

14070202_04_Photoshop_Auto-Align

V dialogovém okně stačí ponechat defaultní nastavení a stisknout tlačítko OK.

14070202_05_Photoshop_Auto-Align_dialog

Fotky se krásně zarovnali, ale tím, že se jedna trochu otočila, vznikly přesahy na okraji fotografie. Zvolil jsem proto nástroj pro ořez (Crop Tool) a při nastaveném pevném poměru stran (fotografie byly pořízeny ve formátu 2:3) jsem provedl nedestruktivní ořez.

14070202_06_Photoshop_Crop_Tool

14070202_07_Photoshop_Cropping

Vrchní vrstvu, tedy tu s portrétem, jsem opatřil maskou vrstvy. Bílá maska funguje tak, že vrstvu nekryje, tedy vrstva je zcela viditelná.

14070202_08_Photoshop_Layers_Mask

Odkrytí kresby ze spodní vrstvy je potřeba do masky kreslit štětcem s černou barvou. Abych si trochu usnadnil kreslení, vytvořil jsem si nejprve nástrojem Magnetic Lasoo Tool (Magnetické laso) pomocný výběr části fotografie, kterou bud zakrývat.

14070202_09_Photoshop_Magnetic_Lasoo

14070202_10_Photoshop_selection

Nyní by bylo možno namísto kresby štětcem vyplnit výběr černou barvou, ale já jsem použil kresbu štětcem (nástroj Brush Tool). Před začátkem kreslení jsem stiskem klávesy D aktivoval příkaz Default Foreground and Background Color (Výchozí barva popředí a pozadí). Tímto se nastaví barva popředí na černou a barva pozadí na bílou.

14070202_11_Photoshop_Brush_Tool

Kresbou štětcem s černou barvou do masky vrstvy jsem začal odmazávat židli.

14070202_12_Photoshop_Masking

V průběhu maskování jsem zjistil, že rozsah původního výběru byl nedostatečný, takže jsem výběr deaktivoval stiskem kláves CTRL + D (Select → Deselect) a dokreslil jsem masku. Představu o masce si lze udělat z následujícího obrázku panelu vrstvy. Na obrázku si také můžete všimnout noví prázdné vrstvy, kterou jsem umístil nad dvě původní. Tu jsem použil pro následující krok.

14070202_13_Photoshop_New_Layers

Když se podíváme na právě vytvořenou kompozici, tak vypadá poměrně nereálně. To je způsobeno tím, že jsme při vymaskování vrchní vrstvy vymazali z fotografie kromě židle také stín vržený na stěnu.

14070202_15_Photoshop_kompozition

Pro získání reálnějšího výsledku je potřeba dokreslit stín. Ten nemusí přesně odpovídat původní fotografii, ale musí být dostatečně logický k použitému světlu. Postupoval jsem tak, že jsem pomocí nástroje pro výběr Lasoo Tool (laso) nahrubo obtáhl objekt, který má vrhat stín.

14070202_14_Photoshop_Lasoo_Tool

14070202_16_Photoshop_selection

Poté jsem, do před chvilkou vložené prázdné vrstvy, vyplnil výběr černou barvou. K tomu jsem použil klávesovou zkratkou ALT + BACKSPACE, kterou se provede výplň barvou popředí.

14070202_17_Photoshop_selection_black

Výběr jsem zrušil (CTRL + D) a zvolil jsem nástroj pro volnou transformaci Edit → Free Transform klávesovou zkratkou CTRL + F. V místní nabídce (kliknutí pravým tlačítkem nad objektem) jsem zvolil režim úprav Distort.

14070202_18_Photoshop_transform_distort

Tažením uzlových bodů na transformační obálce jsem provedl deformaci černého obrysu. Transformace se potvrdí stisknutím klávesy ENTER.

14070202_19_Photoshop_transform

V této chvíli se stín nalézá před objektem, takže pro jeho správné umístění je potřeba posunout jeho vrstvu v panelu Layers o jednu pozici níže.

14070202_20_Photoshop_Layers

Nyní jsem o něco málo snížil hodnotu Opacity (Krytí) vrstvy stínu. Přesné nastavení provedu později.

14070202_21_Photoshop_shadow_move

Stín je nereálný a velmi ostrý. Pohledem na původní fotografii jsem si potvrdil, že je potřeba ho změkčit. Aplikoval jsem tedy na vrstvu se stínem gaussovské rozostření nástrojem Filter → Blur → Gaussian Blur.

14070202_22_Photoshop_gaussian_blur

Po zjemnění stínu jsem znovu použil nástroj pro transformaci pro jeho doladění a nastavil hodnotu krytí na 50%.

14070202_23_Photoshop_Layers

Pro kvalitnější prolnutí subjektů s pozadím jsem pozadí okolo subjektu trochu desaturoval. Použil jsem k tomu vrstvu úprav Hue/Saturation (Odstín/Sytost).

14070202_24_Photoshop_Hue_saturation

Vrstvu úprav jsem vložil přímo nad vrstvu s pozadím a opatřil jsem jí maskou, kterou jsem omezil její efekt na nejbližší okolí subjektu. Kreslil jsem štětcem s černou barvou s nižším krytím (používám Wacom tablet, takže hodnotu krytí řídím silou přítlaku pera).

14070202_26_Photoshop_Image

Poslední úpravou je přidání trochu šumu přes celou fotografii, který bude sloužit pro její vhledovou kompaktnost. Pro tento účel jsem si vložil novou vrstvu, u které jsem nastavil režim prolnutí na Soft Light a vyplnil jsem jí 50% šedou. Díky tomu se tato vrstva chová jako neutrální. Režim prolnutí Soft Light slouží ke zvýšení kontrastu. Tam kde je tonalita vrstvy nižší než 50% šedá dochází ke ztmavení obrazu a naopak, tam kde je tonalita vrstvy vyšší než 50% šedá dochází k zesvětlení obrazu.

14070202_27_Photoshop_New_Layer_Soft_Light

Na neutrální vrstvu jsem aplikoval filtr pro přidání šumu Filter → Noise → Add Noise.

14070202_28_Photoshop_Add_Noise

Nakonec jsem ještě provedl znovu ořez obrazu pro eliminaci několika rušivých prvků na okraji fotografie.

14070202_29_Photoshop_final_crop

Zde je k nahlédnutí konečný stav vrstev pro úpravu.

14070202_30_Photoshop_final_layers

Nakonec jsem na fotografii aplikoval svůj zažitý postup pro retuš portrétů a tady je výsledek.

14070202_32_after

Nakonec ještě porovnání fotografie před a po úpravě.

14070202_33_before_after

Pokud máte o takovýto typ fotografií zájem, ale sami nemáte vybavení k jejich nafocení nebo úpravě, neváhejte se na mě obrátit. Nabídku fotografických služeb najdete na webu portretyzeman.cz a nabídku retušérských služeb na webu retuser.cz.

Advertisement

One thought on “Levitace – fotografická montáž

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s