Capture One Pro 8

Capture One Pro je společně s Adobe Photoshop Lightroom nejpoužívanějším RAW konvertorem mezi profesionálními fotografy. V nové osmé verzi přináší několik zásadních změn. Z obchodního hlediska je tou nejvýraznější změnou zrušení zjednodušené varianty Capture One Express, která obsahovala základní funkce pro globální úpravy a byla výrazně levnější než verze Pro.

Současně se zrušením verze Express, byl zaveden model pro měsíční předplatné, který doplňuje současnou možnost zakoupení trvalé licence. Ta Vás přijde na 229 EUR, zatímco předplatné lze aktuálně pořídit za částku 8 EUR měsíčně při závazku na celý rok. Běžná cena předplatného je 12 EUR měsíčně při závazku na rok anebo 19 EUR měsíčně při závazku na 3 měsíce. Velmi zajímavá je nabídka upgradu, kdy vzhledem ke zrušení verze Express je možno upgradovat z libovolné neprofesionální verze za částku 69 EUR. Původní cena upgradu je přitom 179 EUR. Po vzoru Adobe tak Phase One touto novou cenovou politikou zpřístupňuje špičkové profesionální řešení širší obci fotografů.

Novinky v Capture One Pro 8


Mezi nejvýraznější technické novinky patří:

  • nové vrstvy pro klonování a retušování,
  • rozšíření lokálních úprav o štětce pro odstranění jasové složky digitálního šumu a pro lokální úpravu vyvážení bílé,
  • nástroje pro tvorbu HDR obrazu z jednoho RAW souboru,
  • inteligentní filtr pro přidání filmového zrna do fotografie. Za filtrem je schován komplexní matematický model, který simuluje interakci exponovaného světla s halogenidy stříbra pro dosažení co nejvěrnějšího napodobení analogové fotografie,
  • nástroje na převod fotografií na černobílé,
  • možnost vytvářet katalogy fotografií pro jejich lepší organizaci a sdílení s kolegy.

Capture One také obsahuje Soft Proofing pro možnost optimalizace fotografií pro výstupní zařízení a technologii Smart Previews, která umožňuje provádět úpravu fotografií i bez přímého přístupu k originálním RAW souborům.

Autoři také slibují výrazné navýšení výkonu oproti minulé verzi a to jak při importu a katalogizaci, tak i při samotné editaci fotografií.

Další funkce


Kromě zmíněných novinek najdeme v aplikaci veškeré nástroje, které budeme potřebovat při své každodenní práci.

Při snímání a importu fotografií je možno použít Tethered mód, kdy fotografujeme přímo do počítače a dokonce je možno pomocí aplikace Capture Pilot ovládat přímé snímání z mobilních zařízení s iOS. Aplikace dokonce dokáže přímo spolupracovat se světly Profoto Air, takže při změně pracovní clony je automaticky upraven výkon těchto kompatibilních světel pro dosažení požadované úrovně expozice. Fotograf tedy nemusí při změně pracovní clony ručně upravovat nastavení světel.

Při práci v katalogu je možno nově řadit klíčová slova v hierarchii a také je možno katalog synchronizovat se složkami. Dílčí fotografické sezení lze již tradičně organizovat v tzv. Session. Naproti tomu nově zavedené katalogy umožňují vytvářet sbírky fotografií bez ohledu na to, v rámci jaké Session byly fotografie pořízeny. V Sessions i katalozích je možno vyhledávat a výsledky filtrovat.

Pro export fotografií je možno připravit několik rozdílných „receptů“ a nechat tak fotografie vyexportovat několika rozdílnými způsoby najednou. Přímo z aplikace je možno tisknout kontaktní náhledy a vytvářet slideshow z fotografií a videoklipů. Také je nyní možno vytvářet přímo kontaktní náhledy ve formě webové stránky kompatibilní se všemi běžnými zařízeními (počítač, iOS, Android, Windows Phone).

Capture One je mezi fotografy oblíben pro perfektní obrazový výstup RAW knverze, která oproti konkurenčním konvertorům sází více na zachování detailů. V nové verzi jsou obsaženy algoritmy pro ještě lepší konverzi, než v předchozích verzích. Funkce Clarity (Zřetelnost) obsahuje čtyři rozdílné metody pro zvýšení kontrastu středních tónů. Odstranění digitálního šumu je prováděno individuálně pro konkrétní typ fotoaparátu. Capture One obsahuje profily pro všech více jak 300 podporovaných fotoaparátů. Automatickou redukci šumu lze samozřejmě pro každou fotografii individuálně upravit. Capture One také obsahuje velké množství profilů pro automatické korekce optických vad objektivů.

V editoru je k dispozici pokročilý editor barev, který umožňuje hlídat u jednotlivých barev nepřirozené přesaturování. Další nástroje pro úpravu barev umožňuje automatické sjednocení barvy pleti v rámci celé fotografie. To ušetří spoustu práce při retuši portrétů. Vytvořené úpravy lze ukládat jako styly pro další použití.

Nové přepracované prostředí aplikace je uživatelsky přizpůsobitelné, nastavení sessions a katalogů lze ukládat do šablon pro další použití. Uživatelé Macu dostávají navíc knihovnu skriptů pro zautomatizování úprav. Nezbytností jsou automatická úprava (upravuje expozici, saturaci, kontrast, vyvážení bílé, HDR hodnoty, úrovně a vyrovnání svislic) a také maska zaostření, která vizuálně zvýrazňuje zaostřené oblasti fotografie. Máme tak  k dispozici okamžitou kontrolu ostrosti fotografie, aniž bychom museli zvětšovat náhled na 100% a detailně každou fotografii kontrolovat.

Pracovní postup


V následujících odstavcích popíši své poznatky získané při úpravě fotografie z nedělního fashion focení. Práce začíná importem fotografií. Fotografie jsem měl již stažené v počítači, takže jsem zvolil možnost přidat složku. Stiskl jsem tlačítko + ve volbě Folders na záložce LIBRARY a vybral složku s fotografiemi.

14101601_201_Capture_One_Pro_8_panel_LIBRARY

Prázdná složka se zobrazila v seznamu složek. Z místní nabídky (kliknutí pravým tlačítkem myši nad složkou) jsem vybral příkaz „Synchronize Folder“. V dialogovém okně jsem zaškrtl volbu „Show Importer“ abych mohl nastavit parametry importu fotografií do katalogu.

14101601_202_Capture_One_Pro_8_Synchronize_Folder_dialog_box

Kliknutím na tlačítko Sync jsem otevřel dialog pro import (Import Images). Možnosti nastavení importu jsou obdobné jako u Lightroomu. Rovnou při importu je možné na fotografie aplikovat automatickou úpravu nebo některý z uložených stylů. Styly můžeme vytvářet vlastní a také je k dispozici poměrně rozsáhlá knihovna předpřipravených stylů a přednastavení. Také můžeme určit, zda se mají na fotografie aplikovat úpravy provedené v jiných aplikacích pro konverzi RAW.

14101601_203_Capture_One_Pro_8_Import_Images_dialog_box

Fotografie, které chceme importovat je potřeba označit podobně jako v Průzkumníku windows a import se spustí tlačítkem „Import Images“. Po svižném načtení fotek ze složky se začnou vytvářet inteligentní náhledy (Smart Previews) fotografií. Tato operace trvala u složky s 327 fotografiemi necelých 14 minut.

14101601_204_Capture_One_Pro_8_Preview

Není problém během generování inteligentních náhledů pracovat na již naimportovaných fotografiích. Základní náhledy jsou k dispozici okamžitě bez ohledu na to, zda už je vygenerován Smart Preview nebo ne.

Celé workflow je rozděleno do několika záložek:

Záložka Capture slouží k ovládání fotoaparátu při přímém fotografování do aplikace.

14101601_205_Capture_One_Pro_8_panel_CAPTURE

záložce Color řídíme globální podání barev. Můžeme zvolit charakteristiku převodní křivky (standardní, otevřené stíny, kontrastní nebo lineární), nastavit vyvážení bílé buď kapátkem nebo přímou volbou teploty chromatičnosti a navíc je k dispozici kapátko pro vyvážení barev podle pleťovky. Tuto funkci postrádám v Lightroomu, nicméně na vzorové fotografii jsem ji neaplikoval neboť bych tím eliminoval celkový teplý nádech fotografie pořízené ve světle zapadajícího slunce a celá úprava by tak byla kontraproduktivní, přišel bych tak o krásnou barvu světla.

V záložce dále řídíme převod fotografie na černobílou škálu a také zde máme k dispozici pokročilý editor barev.

14101601_206_Capture_One_Pro_8_panel_COLOR

Na panelu Exposure řídíme veškeré expoziční parametry. Provádíme korekci expozice, upravujeme kontrast, jas a nasycení barev. Můžeme obnovit kresbu v jasech a také můžeme vytáhnout kresbu ze stínů. Můžeme zvýšit nebo naopak snížit zřetelnost a to pokročilejším způsobem, než umožňuje Lightroom. Na výběr je ze čtyř různých metod práce s kontrastem středních tónů a kromě celkové zřetelnosti hran můžeme upravovat i strukturu. Pro úplnou kontrolu nad tonalitou máme k dispozici nástroj úrovně a křivky. V obou nástrojích je možno pracovat s jednotlivými barevnými kanály.

14101601_207_Capture_One_Pro_8_panel_EXPOSURE

Pro nápravu optických vad objektivů slouží panel Lens. V případě, že profil Vašeho objektivu není v databázi, použije se generický profil na základě ohniskové vzdálenosti a použité clony.

14101601_208_Capture_One_Pro_8_panel_LENS

K úpravám kompozice slouží panel Composition. Kromě běžných funkcí pro ořez, otáčení, převracení a nápravu kácejících se svislicí a dalších deformací je k dispozici nástroj „Overlay“. Ten slouží pro vytvoření přesné kompozice při snímání reklamních fotografií. Nahrajeme skicu s rozvržením plánované reklamy, která se nám následně zobrazuje přes živý náhled při snímání snímku do počítače. Můžeme tak precizně zakomponovat scénu, aby přesně odpovídala plánovanému rozvržení.

14101601_209_Capture_One_Pro_8_panel_COMPOSITION

Na panelu Details nastavujeme zostření, redukci šumu, přidáváme filmové zrno, odstraňujeme moire a odstraňujeme nečistoty typu prachové částice na snímači apod.

14101601_210_Capture_One_Pro_8_panel_DETAIL

Na panelu Local Adjustments řešíme lokální úpravy. Ty v principu fungují tak, že vložíme novou vrstvu nad fotografii a pro tuto vrstvu nastavíme požadovanou úpravu. Poté kresbou v této vrstvě štětcem odhalujeme lokální účinek této vrstvy. Viditelnost vrstev můžeme zapínat a vypínat. Pomocí vrstev je možno i klonovat a retušovat.

14101601_211_Capture_One_Pro_8_panel_LOCAL_ADJUSTMENTS

záložce Adjustments můžeme ukládat a aplikovat styly. Velké množství zajímavých stylů je již připraveno od výrobce aplikace.

14101601_212_Capture_One_Pro_8_panel_ADJUSTMENTS

Panel Metadata slouží ke zobrazení metadat fotografie a doplnění klíčových slov.

K exportu hotových fotografií je určen panel Output. Můžeme si nadefinovat vlastní „Recept“ pro vyvolání a uložit ho a také můžeme najednou aplikovat několik takových receptů. Takže můžeme např. zároveň v jednom kroku vytvořit fotografie optimalizované pro všechny zamýšlené velikosti tisku. Nastavíme formát výstupního souboru, velikost výstupu, můžeme zakázat doostření, nastavíme úroveň exportu metadat, přidáme do fotografií vodoznak. Můžeme nastavit přejmenování fotografií a vybrat lokaci pro export.

14101601_213_Capture_One_Pro_8_panel_OUTPUT

Závěr


Zaměření Capture One je zejména na studiové fotografy, takže neobsahuje některé funkce Lightroomu, jako je např. práce s mapou. Naproti tomu studiovým fotografům nabízí některé užitečné nástroje, které v Lightroomu nenajdeme. Jedná se zejména o nástroje pro úpravu pleti a také nástroj pro přesné komponování studiového záběru při přímém snímání do počítače. Zatímco těžiště využití Lightroomu spočívá v možnosti rychlé základní úpravy velkého množství fotografií, typický uživatelé Capture One upravují z rozsáhlého souboru snímků fotografií jen několik, zato ale precizněji. I tak se ale portrétní ani reklamní fotografové nevyhnou následné detailní úpravě vyvolaných RAWů ve Photoshopu.

V minulých verzích (tuším, že do verze 6) byla aplikace k dispozici i v češtině. V nové verzi čeština bohužel chybí.

K vyzkoušení je k dispozici 60denní zkušební verze, kterou je možno stáhnout na adrese

http://www.phaseone.com/en/Downloads/Materials/Download-Capture-One-8.aspx

Velmi rozsáhlý blog od autorů aplikace můžete navštívit na adrese

http://blog.phaseone.com/

Návod, ve kterém je možno se seznámit se všemi funkcemi je k dispozici v online verzi na adrese

http://help.phaseone.com/en/CO8.aspx

Advertisement

One thought on “Capture One Pro 8

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

Komentáře nejsou povoleny.