Corel PaintShop Pro – Napodobení komixové kresby

V tomto článku se podrobně podíváme na postup tvorby komixu z běžné fotografie a to v aplikaci Corel PaintShop Pro, kterou jsem recenzoval minulý týden. V nejbližších dnech popíši postup té samé úpravy ve Photoshoupu, kde máme díky inteligentním objektům (Smart Objects) větší kontrolu nad výsledkem a práce je o něco pohodlnější a také chystám popis úpravy v Zoner Photo Studio. V něm bohužel chybí plnohodnotná práce ve vrstvách, ale našel jsem způsob, jak toto omezení obejít. Postup je ovšem oproti PaintShopu a Photoshopu dosti krkolomý a prakticky nemáme kontrolu nad výsledkem. Pracuje se naslepo a v okamžiku, kdy vidíme výsledek úpravy, nelze se jednoduše vrátit zpět pro jeho předělání.

Nyní tedy k úpravě v Corel PaintShop Pro. V modulu Manage vybereme zdrojovou fotografii a klikneme na nadpis modulu Edit pro zahájení editace.

Corel PaintShop X7 prostredi modulu Manage

Obrázek se v panelu LAYERS zobrazí jako vrstva typu pozadí

Corel PaintShop X7 panel Layers


Příprava černobílého podkladu


Vrstvu pozadí zkopírujeme příkazem Layers -> Duplicate nebo z příkazem Duplicate z místní nabídky, kterou vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem nad kopírovanou vrstvou v panelu LAYERS.

Pro simulaci kresby potřebujeme zkopírovanou vrstvu odbarvit. K tomu použijeme dialogové okno Adjust -> Hue and Saturation -> Hue/Saturation/Lightness. V dialogovém okně snížíme hodnotu Saturation na -100.

Corel PaintShop X7 dialogove okno Hue Saturation Lightness

Alternativní postup: Při pouhém odbarvení nemáme kontrolu nad výsledkem odbarvení. Pro získání obrysů (tedy simulaci kresby) je vhodné, aby byl mezi jednotlivými předměty a pozadím co největší tonální rozdíl. Pro širší výběr je vhodné rozdělit soubor na jednotlivé barevné kanály RGB a z nich pak vybrat ten, s největším tonálním kontrastem. Další možností je pak tyto kanály zkombinovat. Např. u portrétní fotografie je pro samostatný portrét nejvhodnější červený kanál, neboť je v něm zcela čistá pleť a vyniknou rysy tváře. Na druhou stranu ovšem bývá u červeného kanálu ztracena kresba v oblečení portrétovaného, takže je vhodné červený kanál zkombinovat např. se zeleným kanálem.

K rozdělení obrázku na jednotlivé barevné kanály použijeme příkaz Image -> Split Channel -> Split to RGB. Jednotlivé obrazy vypadají takto:

Corel PaintShop X7 Původní barevná fotografie

Původní barevná fotografie

Corel PaintShop X7 desaturovana fotografie

Desaturovaná (odbarvená) fotografie

Corel PaintShop X7 cerveny kanal

Černobílá interpretace červeného kanálu

Corel PaintShop X7 zeleny kanal

Černobílá interpretace zeleného kanálu

Corel PaintShop X7 modry kanal

Černobílá interpretace modrého kanálu

Pro samotné ovoce je nejvhodnější červený kanál, neboť jsou zde nejzřetelnější obrysy a ovoce je pěkně vyčištěno. Ovšem v červeném kanálu je zcela ztracena kresba v červeném ubrusu. Rozhodl jsem se proto pro smíchání červeného a zeleného kanálu. Označil jsem obraz v červeném kanálu příkazem Selections -> Select All (CTRL + A) a zkopíroval ho do schránky Edit -> Copy (CTRL + C). Tento jsem vložil příkazem Edit -> Paste as New Layer (CTRL + V) do původního souboru. To samé jsem učinil s obrazem ze zeleného kanálu. Po chvilce experimentování s režimy prolnutí vrstev a průhledností jsem pro obraz ze zeleného kanálu zvolil režim prolnutí Difference a hodnotu Opacity (průhlednosti vrstvy) 41.

Corel PaintShop X7 panel Layers

Následně jsem vrstvu s kopií zeleného kanálu sloučil s vrstvou s kopií červeného kanálu příkazem Layers -> Merge -> Merge Down. K příkazu je také možno se dostat z místní nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši nad požadovanou vrstvou.

Výsledkem je následující černobílý obraz, na kterém jsou dostatečně patrné hrany a neobsahuje zbytečně moc detailů v plochách.

Corel PaintShop X7 sloucene kanaly

Další možností jak kvalitně připravit monochromatický podklad je použití filtru Adjust -> Color -> Channel Mixer, který umožňuje mixovat barevné kanály bez nutnosti na ně obraz rozkládat, jako bylo popsáno výše.

Corel PaintShop X7 dialogove okno Channel Mixer


Napodobení kresby


Obraz nyní zduplikujeme příkazem Layers -> Duplicate a provedeme inverzi vytvořené kopie příkazem Image -> Negative Image. Nastavíme režim prolnutí negativu na Dodge.

Corel PaintShop X7 panel Layers

Obraz by nyní měl být zcela bílý (případně může zbýt slabý náznak kresby). Nyní je potřeba negativ rozmazat. K tomu použijeme dialog Adjust -> Blur -> Gaussian Blur. Při provádění příkazu máme zapnutou funkci Preview on Image, takže můžeme v reálném náhledu sledovat účinek filtru, který řídíme nastavením hodnoty Radius.

Corel PaintShop X7 dialogove okno Gaussian Blur

Výsledek vypadá takto:

Corel PaintShop X7 po aplikaci rozostreni

Pro zvýraznění kresby vložíme vrstvu úprav Threshold (neboli práh) příkazem Layers -> New Adjustment Layer -> Threshold. Alternativně můžeme pro vložení vrstvy úprav použít ikonu rozpůleného černo-bílého kruhu na spodním okraji panelu LAYERS.

Corel PaintShop X7 panel Layers

Účinek filtru ovládáme změnou hodnoty Threshold a v reálném čase sledujeme jeho dopad přímo v obraze zapnutím funkce Preview on Image.

Corel PaintShop X7 dialogove okno Threshold

Výsledný obraz už připomíná požadovanou kresbu.

Corel PaintShop X7 po aplikaci prahu

Díky tomu, že pracujeme s vrstvou úprav, můžeme se vrátit k jejímu nastavení a upravit výsledek pokud s ním nejsme spokojeni. Pro další postup je potřeba všechny tři vrstvy, které sloužily pro tvorbu kresby sloučit do jedné. V PaintShopu není možnost sloučit označené vrstvy, ale je zde možnost sloučit všechny viditelné vrstvy. Je proto potřeba vypnout v panelu LAYERS viditelnost vrstvy pozadí (původní barevná fotografie). To se provede kliknutím na ikonku oka nalevo od náhledu vrstvy. Následně aplikujeme příkaz Layers -> Merge -> Merge Visible. Tím jsme ztratili možnost se vrátit k provedeným úpravám a změnit je. Řešením by mohlo být zkopírování všech tří vrstev před provedením sloučení a ponechání těchto duplikátů v neviditelném stavu. Photoshop má pro toto zvláštní příkaz, v PaintShopu musíme toto provést ručně.

K vyčištění ploch použijeme příkaz Adjust -> Add/Remove Noise -> Salt and Pepper Filter. Osvědčilo se mi následující nastavení:

Corel PaintShop X7 dialogove okno Salt and Pepper Filter

Nakonec ještě zjemníme okraje kresby příkazem Blur -> Gaussian Blur s poloměrem 1px.

Corel PaintShop X7 dialogove okno Gaussian Blur

Upravená kresba vypadá takto:

Corel PaintShop X7 cernobila kresba


Úprava barevného podkladu


Vypneme viditelnost vrstvy s kresbou, zapneme viditelnost u vrstvy pozadí a zduplikujeme jí příkazem Layers -> Duplicate.

Corel PaintShop X7 panel Layers

Na kopii vrstvy použijeme filtr Effects -> Artistic Effects -> Halftone s následujícím nastavením:

Corel PaintShop X7 dialogove okno Halftone


Prolnutí barevného podkladu s kresbou


Zapneme viditelnost vrstvy s kresbou a nastavíme režim prolnutí kresby na Soft Light.

Corel PaintShop X7 panel Layers

Barevný podklad je velmi sytý, takže samotná kresba se v něm ztrácí.

Corel PaintShop X7 po prvnim slouceni

Proto vrstvu s kresbou několikrát zduplikujeme. Při duplikování zůstane zachováno nastavení režimu prolnutí. S každou další kopií vrstvy můžeme sledovat potlačení barevného podkladu a zvýraznění kresby. Při čtvrté kopii je už změna téměř nepozorovatelná takže zde s kopírováním skončíme.

Corel PaintShop X7 po ctvrtem zkopirovani

Nakonec změníme režim prolnutí nejvrchnější vrstvy ze Soft Light na Multiply. Tím do obrazu vložíme kontury a efekt komixové kresby je dovršen.

Corel PaintShop X7 prevod fotografie na komix finalni kresba

Na závěr uvádím další ukázky převodu fotografie na komix:

Corel PaintShop X7 prevod fotografie na komix ukazka 2

Corel PaintShop X7 prevod fotografie na komix ukazka 3

Corel PaintShop X7 prevod fotografie na komix ukazka 4

Advertisement

One thought on “Corel PaintShop Pro – Napodobení komixové kresby

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s