Fotografování – Jitka (1)

Jan Zeman glamour foto profi profesionalni portretni fotograf PrahaGlamour portrét Jitky jsem fotografoval za přirozeného světla dopadajícího z okna. I přes nastavení vysoké hodnoty ISO 3200 vycházel dlouhý expoziční čas 1/15 s. Jitka se tedy při expozici nesměla pohnout, zejména s ohledem k tomu, že jsem pro její oddělení od pozadí použil přiblesknutí systémovým bleskem. Při sebemenším pohybu totiž fotografie obsahovala zdvojené kontury. Do mírně neostré kontury vzniklé expozicí přirozeného světla byla „vypálená“ ostrá kontura exponovaná bleskem.

Moji portrétní tvorbu můžete sledovat na facebookové stránce https://www.facebook.com/portretyzeman. Mé služby svatebního fotografa si objednejte na webu http://svatbyzeman.cz. Více o retušování fotografií se dozvíte na mém specializovaném webu.

Moji brožuru věnovanou základům portrétního fotografování můžete bezplatně stáhnout zde:

jak vybrat fotografa profi profesionální fotograf praha

Advertisement