Umístění objektů podél osnovy v CorelDRAW

20041901_000_titulka

Při práci v CorelDRAW jsem narazil na problém s nemožností nadefinování obrysu takovým způsobem, aby byl tvořen puntíky. I ta nejjednodušší tečkovaná čára není tvořena tečkou, ale hranatým pixelem. V jiných grafických aplikacích (např. Affinity Designer či Adobe Illustrator) je možno nastavit pro zobrazení obrysu přerušovanou čáru, ve které nastavíte šířku kresby na nulu a zaoblené konce. Tím získáte čáru tvořenou puntíky. V CorelDRAW nelze nastavit nulovou šířku kresby, takže tohoto efektu nelze docílit.

Po několika pokusech s různými nástroji jako jsou například malířské techniky a podobně jsem dospěl ke dvěma možným řešením. Každé z nich má své výhody a nevýhody. Ty si zrekapitulujeme na konci článku. Nejprve se podívejme na obecnou funkci dvou použitých nástrojů.

Nástroj přechod

Nástroj přechod primárně slouží k vytvoření plynulého přechodu dvou různých objektů, a to jak tvarem, tak i barvou.

20041901_201_prechod

Ukázka přechodu ze žlutého kruhu do červeného trojúhelníku.

Takto vytvořený přechod je plně editovatelný. Lze například nastavit odlišný přechod barev příkazem Přechod proti směru hodinových ručiček.

20041901_202_prikaz_proti_smeru

20041901_203_prechod_proti_smeru

Na upraveném přechodu je vidět opačný postup přechodu barev než na předešlé ukázce.

Také je možné upravit jeden z definičních objektů a přechod se automaticky přizpůsobí.

20041901_204_prechod_vetsi_trojuhelnik

Zvětšil jsem červený trojúhelník. Přechod se automaticky přizpůsobil.

Přechod nemusí být rovnoměrný. Lze nastavit jeho urychlení, tzn. že v jedné části je přechod rychlejší než v části opačné. K tomu složí příkaz Urychlení objektů a barev.

20041901_205_prechod_urychleni

20041901_206_prechod_urychleni

Na začátku přechodu je nastaveno urychlení objektů.

Příkaz Urychlení velikosti umožní kromě hustoty objektů a barvy nastavit také rychlost změny velikosti objektů.

20041901_207_prikaz_urychleni_velikosti

20041901_208_prechod_urychleni_velikosti

Přechod s urychlenou rychlostí změny velikosti.

Přechod můžete umístit na novou osnovu příkazem Nová osnova. Označte vybraný přechod, klikněte na příkaz Nová osnova a označte požadovanou osnovu, na kterou se má přechod přichytit.

20041901_209_nova_osnova

20041901_210_prechod_na_nove_osnove

Vytvořil jsem přechod z elips a umístil ho na novou osnovu.

Objekty jsou zarovnány podél osnovy podle středu otáčení. Chcete-li je vůči osnově zarovnat jiným způsobem, tak nástrojem Výběr poklepejte na řídící objekty, tak abyste je nastavili do módu pro otáčení objektu, a posuňte střed otáčení do místa, kde chcete objekt vůči ose přichytit.

20041901_211_prechod_na_osnove_zarovnani_1

V příkladu jsem posunul bod přichycení počáteční elipsy za spodní okraj a konečné elipsy za horní okraj.

20041901_212_prechod_na_osnove_zarovnani_finalni

Ve skupině nástrojů s nastavením možností přechodu můžete zaškrtnout možnost Otočit všemi objekty, které přizpůsobí směr objektů podle osnovy. Tato volba je přístupná ve chvíli, kdy umístíte přechod na novou osnovu.

20041901_213_prechod_moznosti

20041901_214_prechod_na_osnove_otoceny

Otočením přechodu podle osy dosáhnete zajímavého efektu.

Pokud chcete objekty natočit vůči ose kolmo, tak je potřeba ručně upravit způsob natočení řídících objektů. Poklepejte na počáteční elipsu nástrojem pro výběr a otočte ji tak, aby byla kolmá na osu. To samé proveďte s koncovou elipsou.

20041901_215_prechod_na_osnove_kolmy

Jednotlivé objekty přechodu jsou kolmé na osu.

 

Nástroj Umístit objekty na osnovu

Panel Umístit objekty na osnovu otevřete příkazem Objekt – Umístit objekt na osnovu.

20041901_301_panel_umistit_objekty_na_osnovu

Všechny potřebné volby jsou k dispozici v ukotvitelném panelu.

Nástroj umožňuje umístit na vybranou osnovu (křivku) vybraný objekt nebo skupinu objektů a rozkopírovat ho podél této osnovy v zadaném množství duplikátů. Nakreslete požadovanou osnovu a objekt, který podle ní chcete distribuovat.

20041901_302_zakladni_kresba

Nakreslil jsem křivku nástrojem Pero a objekt nástrojem Obdélník (F6).

Vyberte umisťovaný objekt a při stisknuté klávese Shift klikněte na požadovanou osnovu (křivku).

20041901_303_vyber

Provedený výběr objektu a osnovy.

V panelu Umístit objekty na osnovu nastavte počet duplikátů a klikněte na tlačítko Použít. Pokud vizuálně vidíte, že je potřeba pro požadovaný výsledek změnit počet duplikátů, tak zvolte příkaz Úpravy – Zpět (Ctrl+Z), změňte hodnotu v poli Duplikát(y) a znovu klikněte na tlačítko Použít.

20041901_304_umisteni_nenatocene

Vybraný objekt se rovnoměrně rozmístil podél křivky.

Možností nástroje je umístit objekt pomocí jiného úchytového bodu, než je jeho těžiště a možnosti nechat objekt automaticky natočit podél osnovy.

20041901_305_umisteni_nenatocene_za_spodni_hranu

Objekt rozmístěný podél křivky za spodní hranu.

20041901_306_umisteni_natocene_podle_osnovy

Objekt rozmístěný podél křivky s automatickým otočením podle osnovy.

Základní nevýhodou tohoto nástroje je, že nevytváří editovatelné entity, ale jednotlivé statické objekty. Nelze se tedy později k vytvořené kresbě vrátit a jednoduše změnou parametrů v panelu Umístit objekty na osnovu ji předefinovat.

Vytvoření křivky z puntíků

Libovolným nástrojem nakreslete požadovanou osnovu.

20041901_401_osnova

K nakreslení osnovy jsem použil nástroj Pero.

Základní pokus o vytvoření puntíků jsem provedl definicí obrysu. Nadefinoval jsem si Styl čáry tvořený tečkami.

20041901_402_osnova_tecky

Tečky jsou tvořeny obdélníky.

Nastavil jsem Zakončení čáry na Kulatou čepičku.

20041901_403_osnova_pomlcky

V CorelDRAW není možné nastavit nulovou délku tečky. Čára nemůže být tvořena puntíky.

Použití nástroje přechod

První možnost, jak obejít nemožnost vytvoření stylu čáry z puntíků, je použití nástroje Přechod. Nakreslete puntík, zkopírujte ho a proveďte na něm přechod.

20041901_404_prechod_1

Klikněte na příkaz Nová osnova a označte na kreslícím plátně křivku. Přechod se na ní přichytí.

20041901_405_nova_osnova

20041901_406_prechod_na_osnove

Nyní můžete uchopit konečný definiční bod a posunout ho na konec křivky.

20041901_407_prechod_na_osnove_posun

Nástroji v ovládacím panelu můžete přesně definovat podobu křivky s puntíky. Můžete například změnit množství puntíků v políčku Přechod objektů. Já jsem zmenšil počet kroků z 20 na 18. Takže křivka je ve výsledku tvořena 20 puntíky (dva původní objekty a osmnáct přechodových objektů).

20041901_408_prechod_na_osnove_mene_puntiku

Nakonec nastavte šířku obrysu křivky na žádné a máte hotovo.

20041901_408_prechod_na_osnove_finalni

Hlavní výhodou tohoto postupu je plná editovatelnost. Můžete se ke křivce kdykoliv vrátit a vše změnit, včetně tvaru křivky, tvaru a barvě puntíků a jejich rozestupu. Rozestup můžete definovat nejenom počtem kroků, ale také pomocí pevně dané velikosti.

Použití nástroje Umístit objekt na osnovu

Stejně jako v minulém postupu nakreslete puntík. Vyberte ho nástrojem pro výběr a poté s přidrženou klávesou Shift klikněte na osnovu (křivku).

20041901_409_umistit_na_osu_vyber

V panelu Umístit objekty na osnovu nastavte počet duplikátů a klikněte na tlačítko použít. Pro dosažení stejného výsledku jako v předešlém postupu nastavte počet duplikátů na 19. Ve výsledku tak bude puntíků dvacet.

20041901_410_umistit_na_osu

Křivku můžete buď zneviditelnit nebo smazat.

20041901_411_umistit_na_osu_finalni

Porovnání použitých nástrojů

V uvedeném příkladu s puntíky nijak nevyužijete výhody funkce Umístit objekty na osnovu, které spočívají v možnosti umístění skupiny více objektů podél osnovy. Je tedy zřejmé, že zde je vhodné použít postup s využitím nástroje Přechod. Při případné změně tvaru osnovy (křivky) nebude potřeba vše dělat od začátku.

Základní výhody a nevýhody použitých nástrojů uvádím v následující tabulce:

 

Nástroj Přechod

Umístit objekty na osnovu

Dodatečná editovatelnost

ANO

NE

Nastavení přechodu tvaru, barev a velikosti

ANO

NE

Volba zarovnání vůči osnově

ANO

ANO

Natočení podle osnovy

ANO

ANO

Umístění skupiny objektů na osnovu

NE

ANO

Advertisement

One thought on “Umístění objektů podél osnovy v CorelDRAW

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

Komentáře nejsou povoleny.