Avatar – ilustrace z fotografie v Illustratoru

Úvod

V rámci přípravy grafiky pro můj brand jsem se rozhodl vyrobit si avatara pro sociální sítě jako vektorovou kresbu ze své fotografie.

13102701_00_finalni_ilustrace_small

V tomto článku nastíním postup při tvorbě ilustrace v Adobe Illustratoru CC. Nejprve se budu stručně věnovat základním postupům s uvedením použitých nástrojů a na konci článku podrobněji popíši práci s efektem prolnutí a maskou průhlednosti. Celý příspěvek

Advertisement