Avatar – ilustrace z fotografie v Illustratoru

Úvod

V rámci přípravy grafiky pro můj brand jsem se rozhodl vyrobit si avatara pro sociální sítě jako vektorovou kresbu ze své fotografie.

13102701_00_finalni_ilustrace_small

V tomto článku nastíním postup při tvorbě ilustrace v Adobe Illustratoru CC. Nejprve se budu stručně věnovat základním postupům s uvedením použitých nástrojů a na konci článku podrobněji popíši práci s efektem prolnutí a maskou průhlednosti.

Pracovní postup

Jako podklad jsem použil fotografii autoportrétu, kterou jsem pro tento účel pořídil.

13102701_01_puvodni_foto

V Illustratoru jsem vytvořil vrstvu „podklad“ a příkazem File > Place… (Soubor > Umístit…) jsem do ní vložil pořízenou fotografii. V dialogovém okně Layer Options (Volby vrstvy) jsem zatrhl pole Template (Předloha) a nastavil jsem hodnotu Dim Images to: (Ztlumit obrazy) na 70%. Tímto krokem jsem vrstvu uzamknul pro úpravy, vytvořil z ní vrstvu netisknutelnou a potlačil jsem zřetelnost jejího zobrazení na 70%. Dialogové okno se otevře poklepáním levým tlačítkem myši na vrstvu v panelu LAYERS (F7) (VRSTVY).

13102701_02_Layer_Options_dialog_box

Dokument jsem rozdělil do dvou základních vrstev – Hlava a Torzo. Finální dělení dokumentu na dílčí vrstvy je patrné z panelu LAYERS (F7) (VRSTVY):

13102701_03_Layers

S použitím nástroje Pen Tool (P) (Pero) jsem nakreslil základní obrysy kresby. Každou část hlavy a torza do zvláštní vrstvy. Při kresbě očí jsem použil nástroj Ellipse Tool (L) (Elipsa), kterým jsem nakreslil duhovku a zorničky a ty jsem následně ořezal nástrojem Shape Builder Tool (SHIFT + M) (Nástroj pro vytváření tvaru).

13102701_04_obrys

V dalším kroku po nakreslení základních obrysů jsem přistoupil k jejich úpravě. Jednak jsem si pohrál se vzhledem tahů – nastavil jsem různou šířku a tu jsem pak lokálně upravoval pro jejich nepravidelný vzhled nástrojem Width Tool (SHIFT + W) (Šířka).

13102701_05_obrys_upraveny

Pro vybarvení jsem použil lineární gradienty (přechody), vedené zleva (tmavší odstín) doprava (světlejší odstín). Odstín jsem vybíral nástrojem Eydropper Tool (I) (Kapátko) z původní fotografie. Jako barvu trika jsem zvolil modrou (namísto původní šedé). Efekt průhledných brýlí jsem docílil úpravami na panelu TRANSPARENCY (SHIFT + CTRL + F8) (PRŮHLEDNOST). Režim prolnutí jsem nastavil na Multiply (Násobit) a hodnotu Opacity (Krytí) jsem nastavil na 40%.

13102701_06_Transparency

Podoba ilustrace po základním vybarvení:

13102701_07_zakladni_barva

Posledním krokem bylo doplnění stinných a světlých partií do obličeje, trika a vlasů. Tyto části jsem přidal nakreslením barevných ploch bez obrysů, kterým jsem následně prolnul okraje pomocí příkazu Effect > Stylize > Feather… (Efekty > Stylizovat > Prolnout okraje…). Postup podrobněji popíši v závěrečné části tohoto článku.

13102701_08_stinovani

Úplně na závěr jsem se ještě rozhodl přidat do avatara své logo a to formou nažehlovací nálepky na triko. Logo, které jsem před několika měsíci vytvořil v Corel Draw, jsem do kresby nakopíroval a zdeformoval jsem ho do plochy trika nástrojem Object > Envelope Distort > Make with Mesh… (ALT + CTRL + M) (Objekt > Deformace obálkou > Vytvořit s mřížkou).

13102701_09_finalni_ilustrace

Použití efektu prolnutí okrajů a práce s maskou průhlednosti

Práci s efektem prolnutí okrajů a maskou průhlednosti si ukážeme na jednoduchém objektu, třeba hvězdě, kterou vyplníme jednotnou výplní. Hvězdu nakreslíme nástrojem Star Tool (Hvězda). Barvu výplně můžeme přiřadit několika způsoby:

  • z panelu SWATCHES (VZORNÍK),

13102701_13_panel_Swatches

  • z panelu COLOR (BARVY),

13102701_14_panel_Color

  • z ovládacího panelu kliknutím na ikonu výplně a volbou ze vzorníku, případně při kliknutí s přidrženou klávesou SHIFT mícháním barvy,

13102701_15_ovladaci_panel_Fill

  • poklikáním levým tlačítkem myši na pole Fill (Výplň) v panelu nástrojů a následně výběrem v dialogovém okně.

13102701_16_panel_nastroje_Fill

Vyplněná hvězda vypadá takto:

13102701_10_hvezda

Změnou výplně na přechodovou dodáme do obrazu dojem prostoru. Přidání přechodové výplně provedeme z panelu GRADIENT (CTRL + F9) (PŘECHOD). V poli Type (Typ) zvolíme lineární přechod.

13102701_17_Gradient_panel

Barvu přechodu ovládáme pomocí zarážek přechodu. Buď na ně poklepáme a zvolíme barvu v místním dialogovém okně, nebo na ně můžeme přímo přetáhnout požadovanou barvu ze vzorníku. Přímo nad objektem můžeme vytvořený přechod upravovat nástrojem Gradient Tool (G) (Přechod).

13102701_11_hvezda_prechod

Nyní doplníme stín do levé části hvězdy. To provedeme nakreslením nového objektu – levé poloviny hvězdy bez tahu a s tmavším odstínem.

Nejjednodušší je zkopírovat původní hvězdu. To provedeme tak, že ji označíme nástrojem Selection Tool (V) (Nástroj pro výběr) a zvolíme příkaz Edit > Copy (CTRL + C) (Úpravy > Kopírovat) a kopii vložíme na původní souřadnice nástrojem Edit > Paste in Place (CTRL + SHIFT + V) (Úpravy > Vložit na místo). Nyní nakreslíme nový obdélník přes pravou polovinu hvězdy nástrojem Rectangle Tool (M) (Obdélník). Na obdélník se automaticky aplikuje naposledy použitý vzhled, tzn. žlutá přechodová výplň.

13102701_12_hvezda_s_obdelnikem

Nyní označíme jak kopii hvězdy, tak obdélník

13102701_18_hvezda_s_obdelnikem_vyber

a nástrojem Shape Builder Tool (SHIFT + M) (Nástroj pro vytváření tvaru) uřízneme pomocí obdélníku pravou polovinu hvězdy. Postupujeme tak, že kurzorem (resp. čárou, kterou kurzor vytváří) označíme obdélník a pravou stranu hvězdy. Navíc přidržíme klávesu ALT, pomocí které nebudeme objekty sčítat, ale odečítat (u kurzoru se zobrazí znaménko mínus).

13102701_19_Shape_Builder_Tool

Po uvolnění levého tlačítka myši dojde k oříznutí hvězdy o obdélník.

13102701_20_hvezda_oriznuta

Nyní můžeme oříznuté hvězdě přiřadit tmavší barvu výplně a vzhled tahu nastavit na žádný. Vzhled tahu nastavujeme stejně jako vzhled výplně, ale místo s ikonou pro výplň pracujeme s ikonou pro tah.

13102701_21_hvezda_ostra_vypln

Nyní levé polovině výplně hvězdy přiřadíme efekt prolnutí okrajů. To provedeme příkazem Effect > Stylize > Feather… (Efekty > Stylizovat > Prolnout okraje…). V dialogovém okně zatrhneme políčko Preview (Náhled), abychom mohli reálně sledovat účinek efektu, a poté změnou hodnoty Radius (Poloměr) nastavíme požadovanou úroveň efektu.

13102701_22_dialog_Feather

Efekt prolnutí vypadá takto:

13102701_23_efekt_prolnuti_1

Toto ale není výsledek, jaký si představujeme. Chceme dosáhnout prolnutí pouze na pravé straně, zbylé tři strany chceme mít plnou barvou. Proto provedeme zvětšení kopie levé části hvězdy tak, aby se efekt prolnutí projevil až za okrajem hvězdy.

13102701_24_efekt_prolnuti_2

Nyní se dostáváme k nejkomplikovanější části postupu – vytvoření masky průhlednosti pro ořezání levé tmavší poloviny. Jednodušší by bylo vytvořit ořezovou masku objektu, případně ořezovou masku vrstvy, ale to bychom si nemohli ukázat, jak funguje maska průhlednosti. V podstatě se jedná o obdobu masky vrstvy, jak ji známe z Photoshopu.

Nejprve si označíme hvězdu a zkopírujeme si ji do schránky (CTRL + C). Nyní označíme tmavší polovinu hvězdy a v panelu TRANSPARENCY (SHIFT + CTRL + F8) (PRŮHLEDNOST) klikneme na tlačítko Make Mask (Vytvořit masku).

13102701_25_maska_pruhlednosti_1

K objektu se přiřadí černá maska průhlednosti, tzn. objekt je za maskou celý schován a na plátně tak není vidět.

13102701_26_maska_pruhlednosti_2

Nyní je potřeba v panelu označit náhled masky, aby bylo patrno, že nebudeme kreslit na plátno, ale do masky. Masku označíme kliknutím levým tlačítkem myši.

13102701_27_maska_pruhlednosti_3

Nyní stiskem kombinace kláves CTRL + SHIFT + V vložíme na místo kopírovanou hvězdu, ta tak bude tvořit ořezovou masku.

13102701_28_maska_pruhlednosti_4

Následně ještě změníme barvu hvězdy v masce na bílou a ořezová maska je hotová. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali s prolnutím na rovné hraně, nebyl by problém docílit požadovaného efektu např. pomocí komplexně nadefinovaného lineárního přechodu. Popsaný postup je tedy vhodné aplikovat v okamžiku, kdy provádíme prolnutí na složitější křivce (viz následující příklad).

13102701_29_maska_pruhlednosti_5

Advertisement

One thought on “Avatar – ilustrace z fotografie v Illustratoru

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s