Perfect Photo Suite 8 Beta – nové moduly BROWSE a ENHANCE

Představení Perfect Photo Suite

Balík aplikací od onOne Software, který obsahuje řadu zásuvných modulů (pluginů) do Adobe Photoshopu, funguje již od verze 6 jako standalone aplikace, která pro svůj chod nepotřebuje hostitelskou aplikaci. Původní sada pluginů pro přidání efektů (PhotoTools, Perfect Effects), maskování (Mask Pro, Perfect Mask), přidávání rámečků (PhotoFrame), úpravu tonality a barevnosti (PhotoTune), zvětšování fotografií (Genuine Fractals, Perfect Resize) a úpravu hloubky ostrosti (FocalPoint) byla ve verzi 6 sjednocena do jednotného rozhraní založeném na pluginu Perfect Layers, který umožňuje práci ve vrstvách. Ve verzi 6 se objevil nový plugin (modul) Perfect Portrait pro snadnější retušování portrétů, který z části přebral funkčnost z pluginu PhotoTools, který byl zrušen.

Ve verzi 7 představené před rokem byl doplněn plugin Perfect B&W pro pokročilé zpracování monochromatických snímků, který směle konkuruje zavedenému Silver Efex Pro od Nik Software (nyní patřící Googlu). Z balíku byl vypuštěn PhotoFrame, jehož funkce byly integrovány do nového modulu Perfect B&W a do stěžejního modulu Perfect Effects (nástupce PhotoTools). Významnou novinkou pak bylo představení technologie automatické detekce hran u maskovacího štětce, který nyní při maskování funguje stejně jako štětec lokálních úprav v Lightroomu při zapnuté funkci Auto Mask.

V tomto článku se podíváme na beta verzi Perfect Photo Suite 8, ve které se autoři rozhodli více oprostit od závislosti na hostitelských aplikacích a zavádějí nový modul ENHANCE pro základní úpravy tonality a barevnosti inspirované aplikací Adobe Photoshop Lightroom. Dalšími novinkami je zavedení modulu BROWSE (obdoba modulu Library z Lightroomu) a nový nástroj Perfect Eraser, který slouží k odstranění objektů z fotografie a pracuje s technologií Content-Aware (podle obsahu) známou z Adobe Photoshopu. Další velkou změnou je zrušení modulu FocalPoint, jehož funkce jsou nyní integrovány do modulu Perfect Effects.

V článku se zaměřuji především na nové moduly BROWSE a ENHANCE a to za účelem srovnání Perfect Photo Suite s Adobe Photoshop Lightroomem, kterému chce konkurovat. Test aplikace provádím na jednom z týdnů určených do projektu Week of Life. Hned na začátku je nutno upozornit, že zatímco zpracování fotografií v modulu Develop v Lightroomu probíhá přímo nad RAW daty, tak úpravy v modulu ENHANCE jsou prováděny na vyvolaném snímku ve formátu PSD, TIFF či JPEG. Pro dosažení co nejmenší ztráty kvality jsem úpravy prováděl v PSD formátu v 16-bitové barevné hloubce v barevném prostoru Pro Photo RGB. Úpravy prováděné v Lightroomu byly pro možnost srovnání provedeny jak v aktuální verzi procesu 2012 (Lightroom 4 a 5), tak ve starší verzi procesu 2010 (Lightroom 3).

Modul Browse

V novém modulu BROWSE je obrazovka rozdělena do dvou částí. V levé části jsou v panelu Info zobrazeny základní informace o vybraném souboru, v panelu Sources lze navolit úložiště (lokální a síťové disky a cloudová úložiště), případně do něj můžeme přidat vlastní oblíbené složky. V panelu Folders vybereme požadovanou složku s fotografiemi a v panelu Recent můžeme procházet naposledy otevřené složky a soubory.

Náhled panelu Info:

13101401_13_Info

V pravé části obrazovky je okno s náhledem fotografií ve vybrané složce. Můžeme zde měnit velikost náhledů, provádět řazení fotografií buď dle jména souboru, nebo podle data pořízení snímku a máme k dispozici vyhledávací pole pro vyhledávání fotografií podle jména.

13101401_31_Browse

Možnosti modulu jsou opravdu ty nejzákladnější. Modul slouží pouze pro nalezení a otevření požadované fotografie. S možnostmi Adobe Photoshop Lightroomu, který je velmi výkonným katalogizačním nástrojem se vůbec nedá srovnávat.

Poklepáním na fotografii zobrazíme její náhled do celého okna. K otevření fotografie pro editaci v modulu ENHANCE ji označíme a zvolíme modul z přepínače modulů v pravé horní části okna aplikace, nebo klepneme na fotografii pravým tlačítkem myši a zvolíme příkaz Edit in Perfect Enhance z rozbalovací nabídky.

13101401_14_Browse_1

V okně, které se otevře, zvolíme, kde budeme provádět editace. Na výběr máme editaci původního souboru (Edit Original), editaci kopie souboru (Edit a Copy) a nebo přidání otevíraného souboru jako nové vrstvy do souboru otevřeného (Add as a layer). Pokud needitujeme přímo originál souboru, máme na výběr formát v jakém budeme se souborem pracovat. Pokud budeme používat vrstvy, musíme zvolit formát PSD (nativní formát Photoshopu). Dále máme na výběr formát TIFF (bezztrátová komprese, umožňuje práci v 16-bitové barevné hloubce) a JPEG (ztrátová komprese, pouze 8-bitová barevná hloubka).

Na výběr máme celou řadu barevných prostorů, můžeme volit z 8 či 16-bitové barevné hloubky a můžeme nastavit rozlišení fotografie v ppi.

13101401_15_Browse_2

Modul Enhance

Modul ENHANCE obsahuje tři panely podrobných úprav a jeden panel zastřešující, který má za úkol provádět úpravy přístupnější jednodušší formou. Tento zastřešující panel se jmenuje Quick Fixes a obsahuje tlačítka pro zesílení (resp. zeslabení) světlosti, kontrastu, saturace, teploty chromatičnosti, detailů a vinětace. Dále je z něj možno aplikovat automatickou úpravu kontrastu a barev.

13101401_01_Quick_fixes

Z panelu Color & Tone Adjustments lze upravovat vyvážení bílé úpravou teploty chromatičnosti a tonální úpravy. Panel je prakticky totožný s panelem Basic z aplikace Adobe Photoshop Lightroom proces 2012. Můžeme ovládat globální světlost (expozici) a kontrast. Jezdci Shadows, Highlights, Whites a Blacks můžeme vytáhnout kresbu ze stínů, ztmavit světlé části snímků a upravit úroveň černého a bílého bodu. Jezdcem Detail nastavujeme kontrast středních tónů, jedná se o obdobu funkce Clarity (zřetelnosti) z Adobe Lightroomu. V oddílu Color upravujeme teplotu chromatičnosti (vyvážení bílé) a saturaci. Pro přesné nastavení vyvážení bílé můžeme použít kapátko.

13101401_10_Tone_and_Color

Panel Vignette je obdobou funkce Post-Crop Vignetting z panelu Effects z Adobe Photoshop Lightroomu. Navíc je zde možnost libovolně určit střed vinětace, tedy efekt, který lze aplikovat v Lightroomu 5 nástrojem Radial Filter. K dispozici je několik přednastavení Burnout, Center Spot, Edges to Black, Edges to White, Edges, Strong, Subtle, Vivid Edges. U vinětace můžeme navolit světlost (od úplně černé až po plně bílou), velikost, prolnutí, zaoblenost a styl (Normal, Subtle, Soft). Není tedy problém při extrémních hodnotách dosáhnout například tenkého černého rámečku s pravoúhlými rohy. Toto Adobe Photoshop Lightroom neumožňuje, i při minimální hodnotě Roundness zůstávají rohy rámečku v Lightroomu zaoblené.

13101401_11_Vignette

Posledním panelem je panel Sharpening. K dispozici je opět řada přednastavení podle toho, zda opravujeme chybně zaostřenou fotografii, či připravujeme zaostření pro výstup na monitor nebo pro tisk. K dispozici máme tři metody zaostření fotografie – vysoký práh (High Pass), progresivní doostření (Progressive) a maskování neostrosti (Unsharp Mask).

13101401_12_Sharpening

Pro další úpravy, které běžně obsahuje modul Develop v Adobe Photoshop Lightroom, je potřeba přepnout fotografii do modulu Perfect Effects. Změnám v tomto modulu se budu věnovat v některém z budoucích článků.

Poměrně velkým nedostatkem celého balíku aplikací je absence nástroje pro redukci digitálního šumu.

Porovnání možností nových modulů oproti Perfect Photo Suite 7.5

Modul BROWSE přes svoji jednoduchost v porovnání s modulem Library z Adobe Photoshop Lightroom představuje značné vylepšení oproti předchozí verzi grafického balíku. V Perfect Photo Suite 7.5 nelze přímo v prostředí aplikace procházet libovolné složky. Pro otevírání souborů se používá standardní průzkumník Windows, takže v základu nejsou k dispozici náhledy fotografií v RAW.

Funkce obsažené v modulu ENHANCE jsou přístupné v rámci modulu EFFECTS. Jedná se o filtry Color Enhancer, Sharpening, Tone Enhancer a Vignette. 13101401_32_Color_Enhancer_PPS7 13101401_33_Sharpening_PPS7 13101401_34_Tone_Enhancer_PPS7 13101401_35_Vignette_PPS7

Testovací fotografie

Úpravy jsem testoval na jednoduché interiérové fotografii pořízené v přirozeném světle pokročilým kompaktním fotoaparátem (Panasonic Lumix DMC-LX3) v režimu automatického vyvážení bílé. Fotografie byla pořízena při ISO 100 (nativní ISO fotoaparátu je ISO 80). Fotografovaná scéna se bez problémů vešla do dynamického rozsahu snímače a je mírně podexponovaná (viz histogramy).

Histogram z Adobe Photoshop Lightroom 5 13101401_05_histogram_Lightroom Histogram z Perfect Photo Suite 8 Beta 13101401_06_histogram_PPS8 Po načtení do aplikací vypadaly fotografie bez jakýchkoliv úprav následovně: Perfect Photo Suite 8:

13101401_02_original_PPS8

Adobe Photoshop Lightroom verze procesu 2010:

13101401_04_original_Lightroom_2010

Adobe Photoshop Lightroom verze procesu 2012:

13101401_03_original_Lightroom_2012

Automatické úpravy

V Perfect Photo Suite 8 Beta došlo k ještě většímu zvýraznění zlatavé barvy mírným posunem teploty chromatičnosti směrem k teplejším odstínům, expozice byla ponechána beze změny a došlo ke zvýraznění černé, čímž se zvýšil kontrast.

13101401_07_auto_PPS8

V Lightroomu ve verzi procesu 2010 došlo k posunu teploty chromatičnosti směrem ke studeným odstínům, takže došlo k redukci barevné odchylky, ale příliš silně – bílý talíř získal modrý nádech. Byla o téměř 1 EV zvýšena expozice, ale byla o 50 bodů snížena svělost, takže výsledná fotografie zůstala podexponovaná.

13101401_08_auto_Lightroom_2010

Nejslibnější výsledky přináší automatická úprava v Lightroomu verze procesu 2012 (tzn. Lightroom 4 a Lightroom 5). Vyvážení teploty chromatičnosti je sice ještě pořád trochu více ke studeným odstínům než by mělo být, ale v porovnání s procesem 2010 je přesnější. Bylo provedeno zvýšení kontrastu jak zvýšením hodnoty u posuvníku Contrast, tak roztažením histogramu do krajů úpravou hodnot černé a bílé. Expozice byla opravena (k mírné přeexpozici) posunem jezdce Exposure o +2/3 EV.

13101401_09_auto_Lightroom_2012

Shrnutí

Technicky „správné“ výsledky poskytla automatická úprava v Lightroomu proces 2012, ale náladu fotografie nejlépe uchovala automatická úprava provedená v Perfect Photo Suite 8 Beta.

Limity úprav

K otestování možností aplikace jsem přistoupil k nastavení hlavních ovládacích prvků do jejich krajních hodnot.

Světlost fotografie

V Perfect Photo Suite 8 Beta a v Lightroomu proces 2012 slouží k ovládání celkové světlosti fotografie jeden jezdec (Brightness, resp. Exposure). V Ligtroomu proces 2010 je situace složitější. K ovládání jasu slouží kombinace dvou jezdců (Exposure a Brightness), přičemž hodnota Brightness je defaultně nastavena na +50.

Jezdcem Exposure v Lightroomu 5 se simuluje posun expozice. Pokud hodnotu příliš snížíme, dojde k podexpozici, a tím ke slití kresby ve stínech. Naopak pokud hodnotu příliš zvýšíme, způsobíme vypálení jasů.

13101401_16_Exposure_Lightroom_2010

Jezdcem Brightness neřídíme v Lightroomu verze procesu 2010 expozici, ale stlačujeme úroveň středních tónů buď ke stínům, nebo k jasům. Tzn. při použití tohoto jezdce nedochází ke slití stínů do černé ani k vypálení jasů.

13101401_17_Brightness_Lightroom_2010

V Lightroomu proces 2012 ovládáme expozici jezdcem Exposure. Jezdec umožňuje znatelně větší posuny než ve verzi procesu 2010, přičemž nedochází k tak výrazným barevným posunům.

13101401_18_Exposure_Lightroom_2012

Jezdcem Brightness v Perfect Photo Suite 8 Beta můžeme měnit expozici o cca +/- 1,5 EV, což je podstatně méně oproti +/- 4 až 5 EV, které umožňuje Lightroom.

13101401_19_Exposure_PPS8

Pro srovnání s možnostmi Perfect Photo Suite 8 Beta uvádím výstup z Lightroomu verze procesu 2012 při změně expozice o 1,5 EV, který přibližně odpovídá možnému rozsahu úprav v modulu ENHANCE. Lightroom verze procesu 2012 umožňuje úpravu až +/- 5 EV, verze procesu 2010 umožňuje úpravu +/- 4 EV.

Kontrast fotografie

K ovládání kontrastu slouží jezdce Contrast, Whites a Blacks v Perfect Photo Suite a Lightroom verze procesu 2012. V Lightroomu verze procesu 2010 je potřeba k simulaci jezdce Whites pracovat současně s jezdci Exposure a Brightness. Jezdcem Exposure se natlačí jasy k okraji histogramu a jezdcem Brightness se vrátí střední tóny ke středu histogramu.

Pro dosažení minimálního kontrastu v Lightroomu verze procesu 2010 snížíme výchozí hodnotu Blacks na 0 a hodnotu Contrast na -50. Pro dosažení maximálního kontrastu posuneme jezdec Contrast na hodnotu +100 a jezdci Exposure a Contrast stlačíme jasy k pravému okraji histogramu.

13101401_21_Contrast_Lightroom_2010

V Lightroomu verze procesu 2012 ovládáme minimální a i maximální kontrast všemi třemi jezdci, tzn. Contrast, Blacks a Whites.

13101401_22_Contrast_Lightroom_2012

V Perfect Photo Suite 8 Beta jsou oproti Lightroomu omezené možnosti ve snižování kontrastu, neboť jezdci Blacks a Whites neumožňují nastavení záporných hodnot.

13101401_23_Contrast_Lightroom_PPS8

Zřetelnost detailů

K ovládání kontrastu ve středních tónech slouží v Lightroomu jezdec Clarity (Zřetelnost). V Perfect Photo Suite 8 Beta se zřetelnost detailů ovládá jezdcem Detail.

V Lightroomu verze procesu 2010 dochází při extrémním nastavení jezdce Clarity ke vzniku artefaktů v obraze (halo efekt). Záporné hodnoty jezdce se dají použít např. při retuši portrétů pro zjemnění pleti.

13101401_24_Clarity_Lightroom_2010

Stejné ovládání zřetelnosti funguje v Lightroomu verze procesu 2012 s tím rozdílem, že i při nastavení extrémních hodnot nedochází ke vzniku halo efektu.

13101401_25_Clarity_Lightroom_2012

V Perfect Photo Suite 8 Beta nemůžeme oproti Lightroomu nastavit jezdec Detail do záporných hodnot. V extrémních hodnotách je efekt velmi silný, dochází ke vzniku artefaktů.

13101401_26_Clarity_PPS8

Dynamický kontrast (simulace výsledků zpracování HDR fotografie)

Dynamický kontrast fotografie zvýšíme jezdci Shadows a Highlights a také zvýšením zřetelnosti. V Lightroomu verze procesu 2010 slouží ke zvýšení dynamického rozsahu jezdci Fill Light a Recovery.

Při extrémních hodnotách jezdců v Perfect Photo Suite 8 Beta dojde k úplnému zničení fotografie.

13101401_27_Dynamic_Range_PPS8

V Lightroomu verze procesu 2010 dojde při použití extrémních hodnot také k artefaktům, i když zdaleka ne tak hrozným jako v Perfect Photo Suite 8 Beta.

13101401_28_Dynamic_Range_Lightroom_2010

Nejlepší výsledky dává Lightroom verze procesu 2012, kde i při použití extrémních hodnot nejsou ve fotografii artefakty.

13101401_29_Dynamic_Range_Lightroom_2012

Živost barev

K úpravě živosti barev slouží jezdec Vibrance. V Lightroomu není v nástroji rozdíl mezi verzemi procesu 2010 a 2012.

13101401_30_Vibrance_Lightroom

V Perfect Photo Suite 8 Beta dochází při potlačení živosti barev k mírnému barevnému posunu, při zvýšení živosti barev do extrémních hodnot je efekt znatelně silnější než v Adobe Lightroom, dochází však k přepalům v barevných kanálech. Nutno ovšem podotknout, že v Lightroomu je oproti Perfect Photo Suite 8 Beta navíc k dispozic jezdec Saturation, kterým můžeme saturaci barev měnit výrazněji jak směrem do záporných tak i kladných hodnot.

13101401_30_Vibrance_PPS8

Je potřeba brát v potaz, že uvedené příklady jsou provedeny s extrémním nastavením parametrů, které se v praxi nevyužije. Praktické využití nástrojů je předmětem následující kapitoly.

Ukázky výstupů úprav

Na konci článku uvádím příklady vyvolání několika fotografií v Perfect Photo Suite 8 Beta a Adobe Photoshop Lightroom 5. Na všechny snímky jsou použity pouze základní globální úpravy barevnosti a tonality, bez aplikace složitějších obrazových efektů a lokálních úprav. Na stránkách projektu Week of Life je pak možno prohlédnout výsledné fotografie po složitějších úpravách.

Úprava fotografie s nízkým dynamickým rozsahem

První fotografie je ta použitá při testování extrémních nastavení v předešlé kapitole. Fotografie má malý dynamický rozsah a je mírně podexponovaná.

Úpravy provedené v Perfect Photo Effects 8 Beta zahrnují celkové zesvětlení (Brightness +23), potlačení jasů (Highlights +12), roztažení histogramu pro maximální využití dynamického rozsahu a tím zároveň zvýšení kontrastu (Whites +7, Blacks +9), zvýšení detailnů ve středních tónech (Detail +17), úprava teploty chromatičnosti výběrem neutrálně barevného bodu kapátkem (Temperature -31, Tint +7) a zvýšení živosti barev (Vibrance +7). Také bylo provedeno doostření s použitím předvolby „Screen Low“ (typ Progressive a hodnotou Amount 25).

13101401_36_Foto1_PPS8

V Lightroomu byla provedena pomocí kapátka úprava teploty chromatičnosti (Temp 4950, Tint +6), zvýšení expozice o 0,20 EV, vytažení kresby ze stínů (Shadows +72), roztažení histogramu na úplný rozsah dynamického rozsahu (Whites +36, Blacks -13), byla navýšena zřetelnost (Clarity +34) a živost barev (Vibrance +13). Doostření  bylo ponecháno defaultní, tj. Amount 25, Radius 1,0, Detail 25, bez maskování.

13101401_37_Foto1_Lightroom

Zajímavé je, že zatímco v Lightroomu bylo pro dosažení požadovaného vzhledu fotografii potřeba spíše celkově zesvětlit (Exposure, Whites) a vytáhnou kresbu ze stínů, tak v Perfect Photo Suite 8 Beta bylo naopak nutné provedené celkové zesvětlení (Brightness) utlumit potlačením vysokých jasů (Highlights) a kresbu ze stínů nebylo třeba vytahovat vůbec.

Úprava fotografie s vysokým dynamickým rozsahem

Druhá testovaná fotografie je fotografie scény s vyšším dynamickým rozsahem, než kolik byl schopen zaznamenat snímač mého fotoaparátu. Jedná se o průměrně exponovaný snímek ze série tří expozic, které mám připravené pro tvorbu HDR. Stíny jsou utopeny v černé a obloha je z části vypálená.

13101401_38_Foto2_original

Na fotografii, která není ideálně nasnímána se potvrdilo to, co jsem pozoroval už u předchozí fotografie, kdy byl výstup z RAW konvertoru v Perfect Photo Suite 8 Beta světlejší než výstup z Lightroomu a bylo potřeba spíše stlačovat rozsah jasů. Základní konverze fotografie s vyšším dynamickým rozsahem způsobila, že v datech pro zpracování bylo už na začátku méně dat v jasových partiích snímků než v základním náhledu, který generuje Adobe Photoshop Lightroom (viz ukázka nad tímto odstavcem).

Pro úpravu bylo potřeba vytáhnout kresbu ze stínů (Shadows +70), zvýšit kontrast posunem černého bodu (Blacks +13), zvýšit detaily ve sředních tónech (Detail +4) a ztlumit jasy (Highlights +28). U ztlumení jasů neměly vyšší hodnoty požadovaný efekt, kresbu do vypálené oblohy jezdec nevrátí a pouze docházelo ke ztrátě kontrastu u budov.

13101401_39_Foto2_PPS8

Adobe Photoshop Lightroom odvedl díky nastavení jezdců pro úpravu dynamického rozsahu do téměř krajních poloh mnohem lepší práci. Došlo k úplnému obnovení kresby jak v jasech, tak ve stínech. Kresba ve světlech byla obnovena potlačením vysokých jasů (Highlights -100), kresba ve stínech vytažením jezdce Shadows na hodnotu +82. Jezdec Whites byl nastaven na hodnotu +13 a zřetelnost (Clarity) byla vytažena na hodnotu +38.

13101401_40_Foto2_Lightroom

Pro srovnání ještě uvádím výsledek zpracování fotografie s použitím HDR techniky. Tvorbu HDR fotografie (32-bitový soubor) jsem provedl v Adobe Photoshop CC a stlačení dynamického rozsahu do výsledné fotografie v Adobe Photoshop Lightroom 5. Při odstranění duchů (pohyblivých předmětů) jsem použil jinou expozici, než průměrnou, takže poloha aut ve fotografii je odlišná od výše uvedené.

13101401_41_Foto2_HDR

Závěr

Zatímco modul BROWSE přináší do aplikace novou funkčnost, v modulu ENHANCE nejsou funkce, které by v dřívějších verzích nebyly zastoupeny. Příjemné je přemístění funkcí pro základní úpravy do samostatného modulu, práce se standalone verzí aplikace je tak mnohem pohodlnější. Aplikace Perfect Photo Suite 8 Beta je vhodná pro drobné korekce víceméně správně exponovaných fotografií. S nápravou výraznějších expozičních chyb a s fotografiemi s vyšším dynamickým rozsahem si moc neporadí. Vzhledem k zaměření aplikace to ale zas tak moc nevadí. Balík aplikací Perfect Photo Suite má hlavně sloužit k ozvláštnění a vylepšení kvalitně nasnímaných fotografií a ne pro nápravu technicky nedokonalých snímků.

Advertisement

2 thoughts on “Perfect Photo Suite 8 Beta – nové moduly BROWSE a ENHANCE

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

  2. Pingback: onOne Software Perfect Photo Suite 9 | Jan Zeman Photography

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s