Přehled článků

Pro snazší orientaci na blogu jsem připravil ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled článků.

Ke stažení

Fotografování

Celý příspěvek

Advertisement

Perfect Photo Suite 8 Beta – nové moduly BROWSE a ENHANCE

Představení Perfect Photo Suite

Balík aplikací od onOne Software, který obsahuje řadu zásuvných modulů (pluginů) do Adobe Photoshopu, funguje již od verze 6 jako standalone aplikace, která pro svůj chod nepotřebuje hostitelskou aplikaci. Původní sada pluginů pro přidání efektů (PhotoTools, Perfect Effects), maskování (Mask Pro, Perfect Mask), přidávání rámečků (PhotoFrame), úpravu tonality a barevnosti (PhotoTune), zvětšování fotografií (Genuine Fractals, Perfect Resize) a úpravu hloubky ostrosti (FocalPoint) byla ve verzi 6 sjednocena do jednotného rozhraní založeném na pluginu Perfect Layers, který umožňuje práci ve vrstvách. Ve verzi 6 se objevil nový plugin (modul) Perfect Portrait pro snadnější retušování portrétů, který z části přebral funkčnost z pluginu PhotoTools, který byl zrušen.

Ve verzi 7 představené před rokem byl doplněn plugin Perfect B&W pro pokročilé zpracování monochromatických snímků, který směle konkuruje zavedenému Silver Efex Pro od Nik Software (nyní patřící Googlu). Z balíku byl vypuštěn PhotoFrame, jehož funkce byly integrovány do nového modulu Perfect B&W a do stěžejního modulu Perfect Effects (nástupce PhotoTools). Významnou novinkou pak bylo představení technologie automatické detekce hran u maskovacího štětce, který nyní při maskování funguje stejně jako štětec lokálních úprav v Lightroomu při zapnuté funkci Auto Mask.

V tomto článku se podíváme na beta verzi Perfect Photo Suite 8, ve které se autoři rozhodli více oprostit od závislosti na hostitelských aplikacích a zavádějí nový modul ENHANCE pro základní úpravy tonality a barevnosti inspirované aplikací Adobe Photoshop Lightroom. Dalšími novinkami je zavedení modulu BROWSE (obdoba modulu Library z Lightroomu) a nový nástroj Perfect Eraser, který slouží k odstranění objektů z fotografie a pracuje s technologií Content-Aware (podle obsahu) známou z Adobe Photoshopu. Další velkou změnou je zrušení modulu FocalPoint, jehož funkce jsou nyní integrovány do modulu Perfect Effects.

V článku se zaměřuji především na nové moduly BROWSE a ENHANCE a to za účelem srovnání Perfect Photo Suite s Adobe Photoshop Lightroomem, kterému chce konkurovat. Test aplikace provádím na jednom z týdnů určených do projektu Week of Life. Hned na začátku je nutno upozornit, že zatímco zpracování fotografií v modulu Develop v Lightroomu probíhá přímo nad RAW daty, tak úpravy v modulu ENHANCE jsou prováděny na vyvolaném snímku ve formátu PSD, TIFF či JPEG. Pro dosažení co nejmenší ztráty kvality jsem úpravy prováděl v PSD formátu v 16-bitové barevné hloubce v barevném prostoru Pro Photo RGB. Úpravy prováděné v Lightroomu byly pro možnost srovnání provedeny jak v aktuální verzi procesu 2012 (Lightroom 4 a 5), tak ve starší verzi procesu 2010 (Lightroom 3). Celý příspěvek