Fotografické základy – Kompozice: Vyplnění obrazového rámu

vyplnění obrazového rámu

V článku uveřejněném na na oficiálním blogu Zoneru Milujemefotografii.cz jsem se věnoval přehledu základních kompozičních pravidel. Jednotlivým kompozičním pravidlům se dále budu věnovat podrobněji v několika dalších článcích.

Jednou z častých chyb u začínajících fotografů je, že motivem (a jeho prostředím) nevyplní celý obrazový rám. Fotografie pak obsahují spoustu rušivých prvků, které s fotografovaným motivem nesouvisí a odvádějí pozornost. Článek věnovaný této problematice naleznete na adrese https://www.milujemefotografii.cz/kompozice-vyplnte-obrazovy-ram.

V minulém článku věnovaném kompozici jsem popisoval základní skladbu fotografického obrazu.

V předchozích článcích jsem se věnoval problematice expozice (Expozice, Expoziční režimy, Expoziční trojúhelník, Měření expozice, Citlivost ISO, Kreativní expozice, Práce s šedou tabulkou).

Advertisement