Fotografické základy – Kompozice: Zlatý řez a pravidlo třetin

zlatý řez pravidlo třetin fotografie kompozice

V článku uveřejněném na na oficiálním blogu Zoneru Milujemefotografii.cz jsem se věnoval přehledu základních kompozičních pravidel. Jednotlivým kompozičním pravidlům se podrobně věnuji v několika dalších článcích.

Základním kompozičním pravidlem je pravidlo „zlatého řezu“, které je možno zjednodušit pravidlem dělení obrazu na třetiny. Článek věnovaný těmto dvěma elementárním kompozičním pravidlům je umístěn na adrese https://www.milujemefotografii.cz/kompozice-zlaty-rez-a-pravidlo-tretin.

V předchozích článcích o kompozici jsem popsal základní skladbu fotografického obrazu a zmínil jsem se o vhodném způsobu vyplnění obrazového rámu.

V předchozích článcích jsem se věnoval problematice expozice (Expozice, Expoziční režimy, Expoziční trojúhelník, Měření expozice, Citlivost ISO, Kreativní expozice, Práce s šedou tabulkou).

Advertisement