Fotografické základy – Měření expozice

Fotografické základy měření expozice

Po sérii článků, které se zabývaly teorií exponometrie (expozice, expoziční trojúhelník, citlivost ISO) jsem uveřejnil první praktičtěji zaměřený díl, který se věnuje způsobu měření expozice.

Články o základech fotografování postupně zveřejňuji na blogu Zoneru Milujemefotografii.cz,

V článku uveřejněném na adrese http://www.milujemefotografii.cz/proniknete-do-taju-expozice-mereni-expozice vysvětluji rozdíl mezi měřením dopadajícího a odraženého světla a dále se věnuji jednotlivým typům měření expozice ve fotoaparátu. Expozimetry ve fotoaparátu měří světlo odražené ze scény, takže nejsou tak přesné jako externí expozimetry, které měří přímo množství světla dopadajícího na scénu. Při měření odraženého světla totiž expozimetr předpokládá, že fotografovaná scéna má průměrnou odrazivost, což neplatí vždy. K základním typům měření expozice patří poměrové (maticové) měření, celoplošné měření se zdůrazněným středem, částečné měření a bodové měření.

Advertisement