Two Birds One Stone – postup tvorby fotografické koláže

Úvod

V tomto článku se podíváme do zákulisí vzniku fotografie Two Birds One Stone, kterou jsem vytvořil do soutěže vypsané v říjnovém čísle časopisu Shutter Magazine. Téma soutěže bylo shodné s názvem fotografie. Jedná se o u nás známé rčení „Dvě mouchy jednou ranou“, v anglickém originále „Dva ptáci jedním kamenem“.

13101801_25_final

Rozhodl jsem se pro doslovnou interpretaci názvu soutěže, tedy fotografii znázorňující dva ptáky a jeden kámen. Fotografický obraz jsem se rozhodl komponovat ne najednou, ale vytvořit jednotlivé prvky scény, které jsem následně zkombinoval ve Photoshopu. Stavbu scény jsem začal v hlavě přizpůsobovat základním prvkům. Jednalo se o skutečný kámen a dva ptáky vytvořené z papíru formou origami. Rozhodl jsem se ptáky nesoucí kámen umístit nad rozbouřené moře, do předního plánu obrazu přidat skalisko, na pozadí oblohu se sluncem a loďku. Loďku jsem se rozhodl vyrobit také formou origami, ostatní prvky pak z papírového kartonu a polystyrenu.

Základní náčrtek kompozice:

13101801_01_nacrtek

Původně jsem zamýšlel jednotlivé prvky obarvit až ve Photoshopu, ale nakonec jsem se rozhodl použít k jejich obarvení světelné pero opatřené barvenými gely již v průběhu jejich focení.

První fáze – příprava kulis

Vlny jsem nakreslil v Adobe Illustratoru CC. Nejprve jsem nástrojem Line Segment Tool (\) nakreslil úsečku. Pro nakreslení vodorovné úsečky je potřeba přidržet klávesu SHIFT. Zvlnění úsečky jsem provedl přidáním efektu Effect –> Distort & Transform –> Zig Zag. V dialogovém okně Zig Zag se nastavuje posuvníkem Size amplituda vlny a posuvníkem Ridges per segment frekvence. Volbu Points jsem nastavil na Smooth.

13101801_02_Illustrator_Zig_Zag

Postupně jsem nakreslil čtyři vlny, které budou tvořit moře v předním plánu obrazu.

13101801_03_Illustrator_vlny

Pro vytvoření šablon pro vykrojení vln z kartonu bylo potřeba doplnit ke každé zvlněné čáře boční a spodní hranu. V této chvíli je zvlnění čar pouze vizuálním efektem, definice objektu čar je stále rovná úsečka. Pro převod vzhledu na skutečný tvar se použije příkaz Object –> Expand Appearance.

Definice čáry před převodem vzhledu na tvar:

13101801_04_Illustrator_expand_appearance_1

Definice čáry po převodu vzhledu na tvar:

13101801_05_Illustrator_expand_appearance_2

Boční a spodní hranu jsem dokreslil nástrojem Line Segment Tool (\). Pro odstranění přesahujících částí segmentů jsem v místě průsečíku boční hrany a vlny pomocí nástroje Add Anchor Point Tool (+) přidal nový vrcholový bod a koncový bod vlny jsem odstranil nástrojem Delete Anchor Point Tool (). Zmíněné nástroje se vyberou buď kliknutím na jejich ikonu v panelu nástrojů, nebo uvedenými klávesovými zkratkami.

13101801_06_Illustrator_pen_tool

Nejefektivnější je ale použití nástroje Pen Tool (P). Po najetí kurzorem nad křivku se automaticky nástroj přepne do módu pro přidání nového úchopového bodu. Po najetí kurzoru nad stávající bod se nástroj přepne do módu pro odstranění bodu.

Po dokreslení bočních stran a základny jsem včetně vlny tyto vybral nástrojem Selection Tool (V) a spojil je příkazem Object –> Path –> Join (CTRL + J) do jednoho tvaru. Výsledek pro tisk šablony je následující:

13101801_07_Illustrator_vlny_sablona

Šablonu jsem nalepil na kartón a z něj vyřízl vlny nožem na koberce.

13101801_08_karton_vlny_sablona

Jednotlivé vrstvy jsem k sobě přilepil. K distancování jednotlivých vrstev jsem použil hranolky vyříznuté z polystyrenu.

13101801_09_karton_vlny_model

Po vytvoření prostorového modelu zvlněného moře jsem přistoupil k tvorbě origami modelů. Na internetu jsem velmi snadno našel návod na tvorbu modelu ptáka a rozpomenul jsem se na svá dětská léta u návodu na tvorbu loďky a parníku. Jak udělat z papíru skalisko jsem vytušil, ale přesto mě pobavil 14 vteřinový tutoriál uveřejněný na YouTube.

13101801_10_ptaci_origami

Tímto byla první fáze prací dokončena a mohl jsem začít fotografovat.

Druhá fáze – Fotografování

Při fotografování jsem použil techniku malování světlem. Fotografie vzniká v úplné tmě při otevřené uzávěrce nasvětlováním fotografovaného objektu pomocí zdroje světla. Mistrem použití této techniky je Dave Black, z českých fotografů pak Jan Pohribný, autor vynikající knihy Kreativní světlo ve fotografii (Zoner Press, 2011).

Pracoval jsem v jednoduchém domácím ateliéru – na konferenční stůl jsem umístil nekonečné pozadí, fotoaparát připevnil na stativ a nasadil na něj makro objektiv Canon EF 100 mm 1:2.8 USM. K nanášení světla při fotografování drobných předmětů používám světelné pero Streamlight PolyStylus, které již v základu obsahuje 4 vyměnitelné nástavce s LED diodami v bílé, modré, červené a zelené barvě.  Já jsem pracoval s bílým hrotem, před který jsem umisťoval barevné gely k obarvení jednotlivých modelů.

Na fotografii je vidět připravená scéna k focení a ukázka barevných gelů.

13101801_11_atelier

K fotografování jednotlivých snímků jsem použil manuální režim, clonu f/8, čas závěrky 15 až 25 vteřin, ISO 100 a vyvážení bílé na denní světlo. Fotografoval jsem večer při zhasnutém osvětlení. Stiskem spouště jsem otevřel uzávěrku fotoaparátu a začal jsem nasvětlovat předměty z úhlu cca 45° zprava shora hlavním světlem, tj. příslušným gelem dle zamýšleného odstínu objektu. Poté co jsem na objekty nanesl světlem barvu, jsem ještě krátce posvítil na objekt zezadu téměř z úrovně objektu oranžovým gelem. Tím jsem docílil efektu protisvětla od zapadajícího slunce.

Na obrázku jsou uvedeny dílčí fotografie, které jsem nasnímal.

13101801_12_dilci_fotografie

Jako pozadí jsem vybral jednu z fotografií soumraku z mého archívu.

13101801_13_fotografie_na_pozadi

Třetí fáze – tvorba koláže

Výslednou koláž včetně základních tonálních a barevných úprav jsem provedl v Adobe Photoshop CC. Výsledný PSD soubor je složen z 21 vrstev a vrstev úprav, z nichž 10 je opatřeno maskou a 7 styly vrstev. Vrstvy jsem si pro přehlednost rozdělil do 9 skupin. Komponoval jsem do čtvercového formátu.

Na pozadí jsem umístil vybranou fotografii západu slunce a zrcadlově jsem ji převrátil podél svislé osy. Také jsem ji trochu natáhl ve svislém směru nástrojem Free Transform (CTRL + T), abych vyplnil oblohou celý formát. Vrstvou úprav typu Hue/Saturation jsem fotografii přebarvil do studených odstínů a další vrstvou úprav typu Curves jsem zvýšil kontrast.

13101801_14_kolaz_pozadi

Do předního plánu kompozice do spodní třetiny fotografie jsem umístil kartónový model mořských vln. Ty jsem pak následně vrstvou úprav typu Curves ztmavil.

13101801_15_kolaz_vlny

Model loďky jsem do kompozice vložil ve formě Smart Object (chytrého objektu), ve kterém je pomocí vektorové masky proveden výřez objektu z pozadí. K tvorbě masky jsem použil, stejně jako u všech ostatních prvků kompozice, nástroj Pen Tool (P). Tvar loďky jsem upravil nástrojem Free Transform (CTRL + T) se zapnutou funkcí Warp (pokřivit). Oříznutá spodní části loďky je rastrovou maskou vrstvy, která kopíruje tvar vlny. Jelikož byl přechod mezi loďkou a vlnami s pozadím příliš ostrý, opatřil jsem vrstvu s loďkou stylem vrstvy typu Drop Shadow (vržený stín).

13101801_16_kolaz_lodka_1

Pro eliminaci stínu okolo loďky, který se objevil na vlně, jsem vytvořil kopii z vrstvy s vlnou a umístil jsem ji nad vrstvu s loďkou. Dále jsem doplnil vrstvu se stínem mořské vlny, který zůstal překrytý loďkou. U této vrstvy jsem změnil režim prolnutí na Multiply (násobit) a snížil hodnotu krytí vrstvy na 60%.

13101801_17_kolaz_lodka_2

Obdobně jako u loďky jsem postupoval se zakomponováním skály. Opět jsem trochu upravil její tvar volnou transformací, doplnil vržený stín a zamaskoval ho na hraně vlny a doplnil jsem stín vlny na skále. Navíc oproti vrstvě s loďkou jsem opravil nasvícení předmětu. V levé spodní části se mi vlivem tvaru „origami“ při fotografování dostalo oranžové protisvětlo. Opravu jsem provedl vrstvou, do které jsem maloval v inkriminovaných místech modrou barvou a nastavil u ní režim prolnutí na Hue (odstín).

13101801_18_kolaz_skala

Kámen jsem jako všechny ostatní prvky kompozice opatřil stylem vrstvy vržený stín a pomocí dvou vrstev úprav typu Curves jsem u kamene provedl zvýšení kontrastu a jeho zesvětlení.

13101801_19_kolaz_kamen

Tvar obou ptáků jsem upravil volnou transformací a každého z nich jsem zesvětlil vrstvou úprav Curves.

13101801_20_kolaz_ptaci

Tím byla koláž hotová a já mohl přistoupit k postprocesingu.

Závěrečná fáze – postprocesing

Pro dotvoření obrazu do konečné podoby jsem použil aplikace z balíku onOne Perfect Photo Suite. Největší množství úprav jsem provedl v modulu Perfect B&W. Zde jsem převedl fotografii na černobílou s tím, že zapnutím funkcí Auto Levels v panelu Tone jsem roztáhl histogram fotografie do celého dynamického rozsahu pro získání maximálního kontrastu. Následně jsem ztmavil oblohu zapnutím zeleného filtru v panelu Color Response. Nastavením hodnoty Opacity (krytí) na 65% v panelu Blending jsem vrátil do obrazu barvu.

13101801_21_postprocessing_1

Obraz jsem prozářil zapnutím efektu záře na panelu Glow. Sílu efektu jsem nastavil na 30%. Dále jsem do fotografie přimíchal filmové zrno na panelu Film Grain, konkrétně jsem vybral typ filmu 3200 Kodak T-MAX a nastavil účinek simulace filmového zrna na více než 90%.

13101801_22_postprocessing_2

V další fázi zpracování jsem přidal do obrazu vinětaci na panelu Vignette a na panelu Border jsem zvolil z kategorie Camera rámeček Viewfinder 001. Rámeček jsem nepoužil k orámování, ale k přidání efektu umělé nečistoty na plochu obrazu.

13101801_23_postprocessing_3

V další fázi úprav jsem na obraz aplikoval filtr Low Key s přednastavením 02 – Dynamic Low Key v pluginu Nik Color Efex 4. Výsledný obraz byl velmi tmavý, takže jsem provedl globální úpravu tonality v Adobe Photoshop Lightroom 5 zvýšením hodnoty expozice o 1,5 EV a zesílením černé na hodnotu -50.

13101801_24_postprocessing_4

Úpravu jsem dokončil přidáním rámečku v modulu Perfect Effects z balíku aplikací onOne Perfect Photo Suite. Konkrétně se jedná o rámeček z kategorie Film nazvaný Film Medium Format 2.

Tak a tady je finální fotografie.

13101801_25_final

Pokud Vás článek zaujal, tak ho prosím neváhejte sdílet svým přátelům a známým. Moje fotografické služby si můžete objednat na adrese www.janzemanphotography.com. Pokud potřebujte upravit fotografie, tak více informací o mé nabídce retušérských prací naleznete na webu www.retuser.cz.

Advertisement

3 thoughts on “Two Birds One Stone – postup tvorby fotografické koláže

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

  2. Pingback: Malování a kreslení světlem | Jan Zeman Photography

  3. Pingback: 500px Birthday | Jan Zeman Photography

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s