Valdštejnská zahrada – fotografie architektury (2. část)

Zpracování surových dat a sloučení snímků pro získání obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDRI)

14062701_442_After

V první části článku (zde) jsem popsal přípravu a průběh fotografování dílčích snímků pro tvorbu HDRI obrazu. V této, druhé, části se budu věnovat základnímu zpracování dílčích snímků a jejich složení do HDRI obrazu.

Úprava začíná stažením fotografií do počítače. Pro základní (a mnohdy také úplné) zpracování fotografií používám Adobe Photoshop Lightroom. Jedná se o ucelené řešení kompletního fotografického workflow od nahrání fotografií do počítače, přes jejich katalogizaci, vyvolání a vyexportování až po finální publikování. Takto ucelené workflow dnes již nabízí většina komerčních RAW editorů (namátkou jmenujme ACDSee Pro 7Aperture, Capture One, Corel Aftershot Pro, Cyberlink PhotoDirector, DxO Optics nebo české Zoner Photo Studio). Také je možné použít kombinaci Adobe Bridge + Adobe Photoshop, ale komfort tohoto řešení za použitím Lightroomu oproti minulosti už přeci jen poněkud zaostává.

K nahrání fotografií do Lightroomu vždy používám jeho interní nástroj pro Import. Toto má řadu výhod. Lightroom přesně ví, které fotografie z konkrétní paměťové karty už jsou importovány v jeho katalogu, a které na kartě nově přibyly. Také během importu můžeme nechat Lightroom provést automaticky řadu akcí, jako je např. vložení metadat do fotografií, přejmenování fotografií, aplikování libovolného přednastavení na všechny importované fotografie, automatickou korekci vad objektivu a také je možné pro konkrétní fotoaparát nastavit např. různou míru odšumění na základě hodnoty ISO, se kterou byla fotografie pořízena. Toto velmi zrychluje celý proces zpracování fotografií.

Před odesláním dílčích snímků do aplikace pro tvorbu HDRI souboru je potřeba aplikovat v Lightroomu několik základních úprav na dílčí snímky. Vlivem použití širokoúhlého objektivu trpí fotografie poměrně velkým množstvím optických vad. Kromě optického zkreslení se jedná zejména o poměrně silnou chromatickou aberaci, což je dobře patrné z výřezu standardně exponované fotografie v měřítku 1:1. Také ostrost kresby není zrovna ideální, na vině bude použití větší clony než je optimální (ztráta ostrosti vlivem difrakce) a daň na ostrosti si také vyžádalo použití filtrů.

14062701_201_before_0EV_CA

Problém s příliš měkkou kresbou budeme řešit až na konci úprav. K nápravě ostatních optických vad slouží v Lightroomu v modulu Develop oddíl nástrojů Lens Correction. Zaškrtnutím políčka „Lens Profile Correction“ v záložce „Basic“ spustíme automatickou opravu vad objektivů. Lightroom obsahuje rozsáhlou databázi všech možných objektivů a k nim příslušná korekční data pro optické zkreslení a vinětaci. Z metadat souboru Lightroom zjistí, jaký byl použit fotoaparát a objektiv a automaticky aplikuje příslušné korekce.

14062701_202_Lightroom_Lens_Correction_Basic

Pokud z nějakého důvodu není Lightroom schopen přečíst typ fotoaparátu a objektivu (např. chybějící EXIF), je možno nastavit typ fotoaparátu a objektivu ručně ze seznamu. To se provede v záložce „Profile“.

14062701_203_Lightroom_Lens_Correction_Profile

Chromatickou aberaci automaticky odstraníme zaškrtnutím políčka „Remove Chromatic Abberation“. Pokud automatické odstranění není dostatečně účinné, můžeme použít nástroje na záložce „Color“. Kapátkem nabereme přímo v obraze barvu chromatické aberace a jezdci „Amount“ řídíme sílu účinku jejího odstranění. Jezdci „Hue“ můžeme zvyšovat rozsah definice barev chromatické aberace.

14062701_204_Lightroom_Lens_Correction_Color

TIP: Pokud při pohybu jezdci „Amount“ přidržíme klávesu ALT, můžeme sledovat rozsah účinku v náhledové masce přímo nad obrazem, takže přesně vidíme, které hrany v obrazu jsou úpravou ovlivněny a v jaké míře.

Poslední úpravou v oddílu „Lens Correction“ je nastavení funkce „Upright“. Jedná se o poměrně novou, ale velmi účinnou funkci na srovnání obrazu. Tento nástroj je schopen zcela automaticky srovnat naklonění horizontu (tlačítko „Level“) nebo sbíhání svislicí (tlačítko „Vertical“). Tlačítkem „Full“ se provedou obě korekce najednou. Pokud si nejste jisti, kterou korekci fotografie potřebuje, pak můžete stisknout tlačítko „Auto“ a Lightroom  provede vyhodnocení za Vás. V podstatné většině případů tato funkce funguje až zázračně přesně a není nutné dělat už žádné další ruční zásahy.

Pokud byste ale přeci jen nebyli s výsledkem úplně spokojeni, můžete provést ruční korekci optických zkreslení na záložce „Manual“.

14062701_205_Lightroom_Lens_Correction_Manual

Já jsem si k plné spokojenosti vystačil s automatickými nastaveními na záložce „Basic“.

14062701_206_before_0EV_CA_adjustment

Popsané úpravy jsem synchronně provedl na všechny dílčí expozice. Tj. v pásu fotografií (filmstrip) jsem všechny fotografie označil,

14062701_207_Lightroom_filmstrip

a na spodním okraji nástrojů modulu „Develop“ jsem zapnul funkci „AutoSync“, takže veškeré prováděné úpravy se aplikovaly na všechny tři fotografie najednou.

14062701_208_Lightroom_AutoSync

Takto připravené fotografie bylo možno sloučit do HDRI obrazu v aplikaci Photomatix. To se z Lightroomu provede příkazem File → Plug-in Extras → Export to Photomatix Pro…

V dialogovém okně provedeme základní nastavení pro sloučení HDRI obrazu. Ať už fotografujeme ze stativu nebo z ruky, vždy zapínám funkci pro zarovnání obrazu zaškrtnutím políčka „Align Images“ a ořezání obrazu zaškrtnutím políčka „Crop aligned result“. Tím automaticky dojde k ořezání obrazu v místech, kde se všechny fotografie neprolínají. Vzhledem k tomu, že jsem fotil ze stativu, tak jsem zvolil možnost pro zarovnání „taken on a tripod“.

Photomatix již několik let obsahuje velmi účinný nástroj pro redukci duchů. Ten nejenže může fungovat zcela automaticky (tak jako u konkurenčních aplikací pro zpracování HDR), ale také můžeme zapnout poloautomatickou redukci, kdy v náhledu sami volíme oblasti, kde chceme redukci provést. Zapnutí možnosti sami řídit redukci duchů provedeme zaškrtnutím políčka „Show options to remove ghosts“.

Dále můžeme zapnout redukci šumu („Reduce noise“) a opravu chromatické aberace. To jsem sice provedl už v Lightroomu, ale zapnutím této funkce nic nezkazíme.

14062701_211_Photomatix_export

Ve druhé části dialogového okna, v oddílu „Handling of HDR Processed Image“ můžeme nastavit způsob naložení s výsledným namapovaným obrazem. To ovšem není náš případ, neboť aplikaci Photomatix jsem využil pouze pro složení HDRI obrazu a ne pro jeho namapování na standardní obraz. To provedu až v Lightroomu. Adobe Photoshop Lightroom totiž umí od verze 4.1 pracovat přímo s 32 bitovým HDRI obrazem, takže je možno HDRI fotografií upravovat jako kteroukoli jinou. Výhodou tohoto řešení je, že fotografie zpracovaná v Lightroomu vypadá velmi reálně, tj. vypadá jako fotografie a ne jako HDR omalovánka. Nutno podotknout, že tvůrci Photomatixu na toto zareagovali a v jeho nejnovější páté verzi byl doplněn algoritmus, jehož výsledky se velmi blíží výsledkům z mapování tonality v Lightroomu. Podrobně se nejnovější verzi Photoamtixu věnuji v samostatném článku.

Po stisku tlačítka „Export“ začne Lightroom na pozadí převádět dílčí snímky na soubory TIFF, které poté pošle do Photomatixu ke zpracování. Před samotným sloučením fotografií nám Photomatix, v závislosti na naší volbě, nabídne dialogové okno pro provedení redukce duchů. Redukcí duchů je myšlena eliminace rozdílů jednotlivých fotografií, které jsou způsobeny pohybem objektů v obraze během pořizování dílčích snímků. Pokud tedy fotografujeme scénu, kde se např. pohybuje osoba, tak tuto osobu zaznamenáme na každém dílčím snímku v jiné poloze. Překrytím snímků pak vznikne „duch“. Dříve toto byl velký problém, ale v dnešní době už aplikace pro zpracování HDR dokáží místa s výskytem duchů identifikovat a tyto konkrétní místa neskládat ze všech snímků, ale nahradit ho kresbou pouze z jednoho z nich. Tím se „duchové“ eliminují.

Většina aplikací tato místa určí automaticky a dovolí nám pouze určit, ze kterého zdrojového snímku bude použita kresba. V rámci funkce odstranění duchů ve Photomatixu máme širší možnosti. U automatické redukce můžeme volit její sílu, takže např. odstranění pohybu listí na stromech způsobených větrem nám postačí nižší intenzita funkce. To je důležité, neboť čím je funkce odstranění „duchů“ intenzivnější, tím více je sloučený obraz nahrazen obrazem pouze z jednoho snímku a zbytečně tak přicházíme o obrazová data. Druhou, v rámci konkurenčních aplikací ojedinělou, možností je uživatelská volba ploch, na které se má redukce „duchů“ uplatnit. V našem případě, kde ve fotografii nemáme předměty pohybující se z místa na místo, jsem použil automatickou redukci, která se aplikovala zejména na vodu u kašny.

14062701_212_Photomatix_deghosting

Po sloučení HDRI obrazu se ve Photomatixu automaticky otevře okno pro mapování tonality, takže vidíme na HDRI obraz aplikovanou základní úpravu.

14062701_213_Photomatix_tonemap_default

Takto upravené fotografie je možno spatřit napříč internetem a podobné fotografie také obdržíte při použití funkce HDR přímo ve fotoaparátu. Vše je tak tonálně srovnáno, že obraz je naprosto nekontrastní a velmi plochý. Fotografie absolutně postrádá hloubku.

Výrazně lepšího výsledku lze dosáhnout volbou nového algoritmu „Contrast Optimizer“, např. kliknutím na předvolbu „Balanced“.  Nutno přiznat, že tento algoritmus mapování tonality odvádí velmi dobrou práci a výsledku jsou srovnatelné s mapováním tonality v Adobe Photoshop Lightroomu.

14062701_214_Photomatix_tonemap_balanced

Obraz nepostrádá hloubku, a přestože je na něm více detailů, než na běžné fotografii, divák ani nemusí poznat, že se jedná o interpretaci HDRI.

Nutno dodat, že zde uvedené fotografie jsou namapovány pomocí defautlních předvoleb. Photomatix je poměrně robustní aplikace, která umožňuje měnit a nastavovat velkou řadu parametrů, takže výslednou fotografii můžete zcela upravit ke svému obrazu. Často je na internetu možno vidět naprosto přehnané zpracování, kde dochází k přesaturování barev, zčernání oblohy (kdo kdy viděl černé mraky?) a silnému halo efektu. Pokud tedy znáte někoho, kdo nemá rád HDR fotografii, tak je to proto, že si pod HDR většinou představí takovéto nereálné obrázky.

14062701_215_Photomatix_tonemap_painterly

Já ovšem nepoužívám ani jednu z možností mapování tonality ve Photomatixu, ačkoli výsledky algoritmu „Contrast Optimizer“ mi vyhovují a zavírám okno pro mapování tonality. Tím dojde k otevření náhledu skutečného 32 bitového HDRI obrazu.

14062701_216_Photomatix_HDRI

Ten zdaleka nevypadá tak přitažlivě jako jeho namapované interpretace. Je to způsobeno tím, že dynamický rozsah HDRI obrazu je tak vysoký, že ho monitor nedokáže celý zobrazit. To co vidíme je tedy jenom část obrazu, která se vejde do dynamického rozsahu monitoru. Mezi jednotlivými úseky dynamického rozsahu se můžeme ve Photomatixu pohybovat klávesami F11 a F12. Obraz uložíme (CTRL+S nebo File → Save As…) jako 32 bitový TIFF. Je důležité použít TIFF formát, protože s jinými formáty si Adobe Photoshop Lightroom neporadí. Soubor ukládám do stejného adresáře, ve kterém mám uloženy zdrojové snímky.

Ve třetí části článku otevřeme HDRI soubor v Lightroomu, aplikujeme na něj několik jednoduchých úprav a poté ho důkladně upravíme v Adobe Photoshopu.

Advertisement

7 thoughts on “Valdštejnská zahrada – fotografie architektury (2. část)

  1. Pingback: Přehled článků | Jan Zeman Photography

  2. Pingback: PhotoExtract.com: Bezděz | Jan Zeman Photography

  3. Pingback: Valdštejnská zahrada | Jan Zeman Photography

  4. Pingback: Valdštejnská zahrada – fotografie architektury (4. část) | Jan Zeman Photography

  5. Pingback: Valdštejnská zahrada – fotografie architektury (3. část) | Jan Zeman Photography

  6. Pingback: Valdštejnská zahrada – fotografie architektury (1. část) | Jan Zeman Photography

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s